Seminarium

Almedalen: Vägen till ett fossilfritt och bättre Sverige

juni
26
Delta digitalt eller fysiskt
26 juni 2024, 9:00-10:00
Lägg till i kalender

För fortsatt välståndsutveckling och klimatomställning i Sverige måste samhället förändras och alla fossilfria kraftslag utökas. Investeringarna är stora och komplexa, med snäv tidsram. Elsystemet måste fördubblas inom 20 år. Hur kan politiken skapa gynnsamma förutsättningar för denna transformation?

I dagens politiska diskussion lyfts ofta behovet av mer el till år 2045, men sällan varför vi behöver den och hur ett fossilfritt samhälle ska se ut. Näringslivet och samhället kommer att genomgå stora förändringar. Vi ska köra elbilar, flyga elflyg, ha batteritillverkning och en fossilfri industriproduktion.

Även kommunala och regionala verksamheter behöver förändras. Svenskt Näringsliv pekar på ett starkt växande behov av energiproduktion i sina scenarioanalyser. Detta förutsätter en kraftig ökning av utbyggnadstakten för fossilfri el. Elproduktionen måste vara hållbar, leveranssäker och tillgänglig till en konkurrenskraftig kostnad. Fokus för seminariet är vilket Sverige vi vill se 2045 och vilka politiska beslut som behövs för att nå dit. Seminariet går även att följa digitalt.

Medverkande:

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Robert Thorburn, projektledare, Svenskt Näringsliv

Nicklas Skår, projektledare, Svenskt Näringsliv

Michelle Tun von Gyllenpalm, Energipolicyexpert, Svenskt Näringsliv

Daniel Liljeberg, statssekreterare, Klimat- och Näringslivsdepartementet

Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Jörgen Huitfeldt, moderator, Kvartal

juni
26
Delta digitalt eller fysiskt
26 juni 2024, 9:00-10:00
Lägg till i kalender
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist