Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som är helt avgörande för Sveriges kommande utveckling.

Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta lösa våra största utmaningar. Men det krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser och att nya idéer välkomnas.

Under Almedalsveckan lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som har stor betydelse för Sveriges utveckling. Vi hittar de gemensamma nämnare som kan forma framtidens energipolitik, presenterar förslag för att vända produktivitetsutvecklingen, diskuterar näringslivets roll i totalförsvaret och bjuder in till samtal om hur vi kan lösa kompetensbristen inom både privat och offentlig sektor.

Välkommen till vår trädgård på Hamngatan 3 i Visby. Alla är välkomna att ta del av både Svenskt Näringslivs och våra medlemsorganisationers seminarier och aktiviteter.

Kontaktpersoner

Cathrine Ruud
Mattias Oljelund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist