Webbinarium

Välkommen till Svenskt Näringslivs Energy Talk om slutförvarsfrågan

nov
10
2021
Endast digitalt deltagande
10 november 2021, 11:00-12:00

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem som möjliggör klimatomställningen till år 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Nu startar vi Energy Talks, en seminarieserie med syfte att i diskutera högaktuella energifrågor inför valet 2022.

För att klimatmålen ska nås förväntas elanvändningen dubbleras fram till år 2045. Kärnkraften har en viktig plats idag men även i ett framtida kostnadseffektivt elsystem. Trots detta står vi nu inför risken att kärnkraftsproduktionen kraftigt minskar från 2024, till följd av bristen på beslut i slutförvarsfrågan. I slutet av augusti beslutade regeringen att bryta upp Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) tillståndsansökan om ett utökat slutförvar av kärnkraftsavfall i två delar och fattade endast ett beslut om ett utökat mellanlager. Ett långsiktigt beslut om Sveriges energiförsörjning saknas därför fortfarande, trots att en utarbetad lösning för slutförvaret av kärnkraftsavfall finns att tillgå.

I vårt första Energy Talk kommer Anna Porelius från SKB, Jukka Relander från Finsk Energi och Lina Håkansdotter från Svenskt Näringsliv diskutera varför beslutet om slutförvaret är viktigt att fatta, vad de beslut som fattats får för effekter, vad det är som hindrar ett beslut och hur slutförvarsfrågan hanterats i Finland.

Deltar gör:

Anna Porelius, Kommunikationschef, SKB

Jukka Relander, Kommunikationschef, Finsk Energi

Moderator: Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Varmt välkomna till ett kunskapshöjande seminarium om slutförvarsfrågan.

Seminariet spelas in och finns tillgänglig att se i efterhand.

nov
10
2021
Endast digitalt deltagande
10 november 2021, 11:00-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist