Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.

Senaste artiklar av Nicklas Skår

NYHET — 27 juni 2023

Lagstiftningen som borde skynda på omställningen är idag ett av de största hindren

Idag finns riskvilligt kapital och ett enormt driv i näringslivet för att hitta lösningar för att rädda klimatet och miljön. Men nuvarande lagstiftning förhindrar den, skriver Nicklas Skår, jurist på Svenskt Näringsliv och som ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.
NYHET — 12 juni 2023

En nödvändig utredning om tillståndsprocesser

När regeringen nu vill korta ledtiderna för miljötillstånd finns för första gången på länge en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar, skriver Nicklas Skår, jurist, i en kommentar.
NYHET — 13 december 2022

Fortsatt kalkbrytning – ”Förhoppningsvis kan domen stå sig”

Näringslivet välkomnar att domstolen har beslutat att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Förhoppningsvis kan domen stå sig, om den överklagas, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET — 12 december 2022

Pausad miljöprövning: Gör om – gör rätt

Regeringen vill pausa omprövningen av vattenkraften under ett år. Vi måste börja om från början om vi ska komma till rätta med problemen. Uppmaningen till regeringen måste därför bli: Gör om, gör rätt, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET — 2 november 2022

Handläggningstiderna i miljömål har ökat med 50 procent

Ett utredningsförslag vilseleder hur lång tid det tar att få ett miljötillstånd. Den genomsnittliga tiden i mark- och miljödomstolarna är cirka ett år, en ökning med 50 procent i första instans, skriver Nicklas Skår, expert på miljölagstiftning.
REMISSVAR — 31 oktober 2022

Remittering av SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

NYHET — 30 maj 2022

”Klimatet har inte tid att vänta på tillstånd”.

När Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg efterlyser ändrade tillståndsprocesser beror det på att det är en förutsättning för att Sverige ska klara omställningen. Politiken behöver lyssna på näringslivet för att förstå vad som måste göras, skriver jurist Nicklas Skår.
RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

REMISSVAR — 29 oktober 2021

Vägledning om industriutsläppsbestämmelse

REMISSVAR — 6 september 2021

Remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist