NYHET12 juni 2023

En nödvändig utredning om tillståndsprocesser

När regeringen nu vill korta ledtiderna för miljötillstånd finns för första gången på länge en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar.

Världen står inför den största transformationen någonsin. På mindre än 25 år ska våra samhällen med fler människor än någonsin förändras i grunden. För att vi ska nå klimatmålen behöver näringslivet ta fram nya lösningar som innebär en genomgripande elektrifiering av samhället där transporter, industrier och bostäder behöver göras om. Det tar dock väldigt lång tid att genomföra nödvändiga förändringar, där lagstiftningen som borde skynda på omställningen, miljöbalken, är ett av de största hindren.
Därför är det glädjande att regeringen aviserat en utredning om förändringar i miljöbalkens tillståndssystem, som ska effektivisera tillståndsprocessen för att möjliggöra omställningen. Näringslivet välkomnar utredningen och har höga förväntningar på resultatet. Regeringens mål att utredningens förslag ska kunna genomföras innan valet 2026 visar också på att man förstår hur bråttom det är med förändringar i regelverken.

”Dessutom uppger vartannat företag som har problem med tillståndsprocesserna att de låter bli att genomföra investeringar eller lägger dem i andra länder.”

Förutom att det tar alldeles för lång tid att ställa om industrier och anlägga ny elproduktion och eldistribution måste det ske snabbare än någonsin förr och på en skala vi inte sett tidigare. Ett exempel: de senaste 20 åren har Svenska Kraftnät anlagt 60 mil stamnät för eldistribution. De kommande 20 åren måste de anlägga 700 mil.

Dessutom uppger vartannat företag som har problem med tillståndsprocesserna att de låter bli att genomföra investeringar eller lägger dem i andra länder. Den samhällsekonomiska effekten beräknas uppgå till 50 miljarder kronor, vilket motsvarar lönekostnaden för 15 000 personer.
Svårast för utredningen kommer sannolikt att vara att hitta lösningar på de många målkonflikter som uppstår idag och som är ett hinder för omställningen. Myndigheterna kan idag inte prioritera mellan olika klimat- och miljöåtgärder. Det är därför en hackspett kan stoppa batterilagring eller insidan på en hälsingegård kraftigt kan minska en vindkraftpark som ligger många kilometer bort och knappt syns från gården. Politiker från alla partier har lovat förbättringar de senaste decennierna. Nu finns för första gången på länge en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar. Lyckas vi inte nu är risken stor att vi missar klimatmålen.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndMiljörättMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist