Senaste artiklarna

NYHET — 12 juni 2023

En nödvändig utredning om tillståndsprocesser

När regeringen nu vill korta ledtiderna för miljötillstånd finns för första gången på länge en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar, skriver Nicklas Skår, jurist, i en kommentar.
NYHET — 24 april 2023

Fyndighet ska bidra till omställning av fordonsflottan

Den grafitfyndighet som finns i Vittangi håller världsklass. Redan nu producerar företagets testfabrik batterianoder av naturgrafit och intresset på marknaden är stort.
SKRIVELSE — 1 november 2022

Svenskt Näringslivs position om EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

REMISSVAR — 26 maj 2020

Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

REMISSVAR — 8 maj 2020

Remiss – Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken

REMISSVAR — 6 februari 2020

Remiss av betänkandet Sveriges miljöövervakning -- dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning

REMISSVAR — 1 november 2019

Remiss av Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

SKRIVELSE — 15 oktober 2019

Uppdaterade miljöbalkstillstånd

REMISSVAR — 20 september 2019

Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet m.m., dnr 2002/2019

REMISSVAR — 21 mars 2019

Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (Ds 2018:41)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist