REMISSVAR1 november 2019

Remiss av Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

MOTTAGARE
Naturvårdsverket
Externt diarienummer
NV-05835-17

Svenskt Näringsliv avstyrker helt förslaget till vägledning om miljöbalkens andra kapitel. Det finns inte något behov av en vägledning och den kan inte heller hållas på en sådan konkret nivå som bör eftersträvas för att den ska kunna fylla sitt syfte. Hänsynsreglerna tillämpas dessutom på områden som inte faller in under Naturvårdsverkets ansvar och verket är alltså inte ensamt vägledande myndighet. Istället för att klargöra förutsättningarna och därmed öka effektiviteten och förutsebarheten i tillämpningen av balken, är risken stor att förslaget skulle leda till större osäkerhet och förvärra redan långa handläggningstider i tillståndsprocesser. En vägledning måste också på ett objektivt och fullständigt sätt redovisa vad som anförts i doktrin och praxis, något som inte sker i förslaget. Av dessa skäl framstår vägledningen mer som en partsinlaga för hur andra kapitlet bör tolkas, än som ett objektivt underlag för myndighetsbeslut.

Ansvarig handläggareNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist