REMISSVAR31 oktober 2022

Remittering av SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2022/01389
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-102

Svenskt Näringsliv är positiva till utredningens ansats vad beträffar huvuduppdraget men anser att förslagen måste utvecklas i samband med propositionsskrivandet. Förslaget om ett utvecklat samrådsförfarande avstyrks dock i sin helhet.Däremot är Svenskt Näringsliv starkt negativt till såväl förslag som ansats vad gäller tilläggsuppdraget. Svenskt Näringsliv avråder skarpt från att i praxis utveckla användningen av tidsbegränsningar och avstyrker förslaget om obligatoriska omprövningar. Skulle det genomföras omintetgörs eventuella vinster av förändringar som kan vidtas utifrån utredningens förslag enligt huvuduppdraget.

Ansvarig handläggareNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist