NYHET12 december 2022

Pausad miljöprövning: Gör om – gör rätt

Regeringen vill pausa omprövningen av vattenkraften under ett år. Vi måste börja om från början om vi ska komma till rätta med problemen. Uppmaningen till regeringen måste därför bli: Gör om, gör rätt, skriver jurist Nicklas Skår.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och näringsminister Ebba Busch (KD) håller pressträff om en paus i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd.Foto: Marko Säävälä/TT

Det är, särskilt med det ansträngda läget på elmarknaden, positivt att regeringen idag har meddelat att man vill pausa omprövningen av vattenkraften under ett år. Vattenkraften har en viktig funktion för att förse samhället med fossilfri el, vilket är grundläggande för den elektrifieringen som nu sker, inte minst av näringslivet. 

Det är tydligt att man vill minska skadeverkningarna av den lagstiftning riksdagen sjösatte för fyra år sedan. Problemet är bara att det inte räcker med skademinimering. Om effekten ska bli ökad leveranssäkerhet, ingen eller liten förlorad produktion och minskade kostnader för konsumenterna behöver man göra en genomgripande omarbetning när man ska se över reglerna.

Jurist Nicklas Skår.
Foto: Stefan Tell

Varnade för förlust av elproduktion

Det tål att påminnas om att redan när lagstiftningen var på väg att antas varnade bland annat Svenskt Näringsliv för att effekterna av regleringen skulle kunna medföra en förlust av elproduktion som var tio gånger större än avsett. I den energiöverenskommelse som låg bakom lagstiftningsändringarna förutsattes att elproduktion om 1,5 TWh skulle försvinna, trots förluster i kärnkraftsproduktionen. Beräkningar baserade på bland annat publika myndighetsuppgifter visade dock att det snarare var 15 TWh som skulle försvinna.

Skälet till de mycket större förlusterna var flera. För det första gjordes en stark överimplementering av EU:s regelverk. För det andra ville myndigheterna inte tillämpa de undantagsmöjligheter som finns i EU:s regler, trots en tydlig svensk politisk vilja att så skulle ske. För det tredje bestämde myndigheterna att målet var att situationen i Sverige skulle motsvara förindustriell tid, när andra medlemsstater i EU satte 1950-talet som målbild. För det fjärde delades vattendragen in i mycket små enheter, till skillnad från exempelvis våra grannländer, vilket förstorar den uppmätta påverkan. För det femte har Sverige tillämpat andra sätt att mäta påverkan, vilket lett till att vattenkvaliteten framstått som sämre än jämförbara länder. För det sjätte har Sverige tillämpat standardiserade modeller med liten hänsyn till de faktiska förhållandena som råder i ett vattendrag. Den biologiska mångfald som ska skyddas riskerar därmed att istället motverkas.

Nu sitter Sverige i en rävsax. 

Absurt nog har Sverige därmed kommit att hamna i ett läge där vi är på god väg att riva ut väsentliga delar av vattenkraften samtidigt som ingen eller väldigt liten miljönytta uppnås. Som exempel kan nämnas att man har krävt möjlighet till fiskvandring för fiskar av en storlek som aldrig setts historiskt på platsen. De vattenkraftsägare som nu slåss för att över huvud taget få behålla sin produktion tvingas därför till stora eftergifter med följd att produktionen minskar och kostnaderna ökar. Detta kommer att drabba konsumenterna hårt – vare sig de är företag eller privatpersoner.

Nu sitter emellertid Sverige i en rävsax. Vi har inför kommissionen sagt att vi har dålig vattenkvalitet i Sverige, bland annat beroende på vattenkraften. Eftersom EU:s regler är till för skydd av vattenkvaliteten och inte tar hänsyn till elproduktionen måste vi börja om från början om vi ska komma till rätta med problemen.

Uppmaningen till regeringen måste därför bli: Gör om, gör rätt.

VattenlagstiftningLuft och Vatten
Skriven avNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist