NYHET24 oktober 2023

Energiförsörjning och elsystem i fokus under träff med värmländska beslutsfattare

Näringslivet i Värmland behöver mer el både i dag och i morgon. Under en halvdag bjöd Svenskt Näringsliv därför in politiker, beslutsfattare, företagare och myndighetspersoner till ett möte kring energiförsörjning och elsystem. 

Foto: Svenskt Näringsliv

Näringslivet i Värmland behöver mer el både i dag och i morgon. Utmaningen är både att nätet kräver en utbyggnad samt att produktionen behöver öka. 37% av den el som förbrukas idag i Värmland produceras i andra regioner ( El och effektanalys Värmlands län, Länsstyrelsen Värmland).

På temat arrangerade Svenskt Näringsliv därför en förmiddag med dialog om det ökade elbehovet, utmaningarna kring elnätet och om dagens långa och komplicerade tillståndsprocesser. På plats var politiker på lokal, regional och nationell nivå, beslutsfattare, företagare och myndighetspersoner. Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland, inledde med att beskriva problembilden och betydelsen av en stabil elförsörjning.

- Svenskt Näringslivs undersökningar visar att nästan en tredjedel av företagen kommer ha ett större eller väldigt mycket större behov av ökad elkraft i sina verksamheter de närmsta fem åren. Men osäkerheten i elförsörjningen drabbar både kostnader och chanser för utbyggnad och effektivisering, säger Anna Hedberg.

- Investeringsviljan i Värmland riskerar att sjunka om vi inte säkrar elen. Vi måste skapa en mer stabil och tillförlitlig elförsörjning så företagen vågar investera, så att de kan växa och skapa fler arbetstillfällen, fortsätter Anna Hedberg.

Robert Thorburn, Michelle Tun von Gyllenpalm och Nicklas Skår, alla tre experter på miljö -och energifrågor respektive tillståndsfrågor på Svenskt Näringsliv, besökte Karlstad och redogjorde för omställningen som pågår samt vilka nationella förutsättningar som finns. Problemet med dagens tillståndsprocesser lyftes också med fokus på att de är alltför tidskrävande och komplicerade och försvårar nya etableringar och utbyggnationer.

Många företag i länet genomför eller har genomfört en effektivisering och elektrifiering av sina processer för att minska CO2-avtrycket, men det behövs tydliga politiska beslut som går i rätt riktning för att underlätta för företagen. I samtalet deltog också representanter för Stora Enso Skoghalls bruk och Björneborg Steel för att dela med sig av erfarenheter och vad som behöver förändras.

De belyste framför allt vikten av att nätet i Värmland måste vara tillräckligt starkt och att det måste klara inkoppling av kraftslag eller om/nybyggnation av industrier. De poängterade också att vi behöver all fossilfri el vi kan få till, från alla kraftslag.

Frågan är hur elbehovet ser ut för Värmland 2040. Deltagarna på mötet var eniga kring att det krävs en noggrann kartläggning över näringslivets, transporternas och övriga samhällets framtida behov för att få ett relevant faktaunderlag om vad som behöver göras.

ElsystemetEnergiEnergiförsörjning
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist