NYHET25 januari 2024

Regeringens nya planer ger alla energislagen en chans

Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert, välkomnar regeringens nya förslag som både ger mer stabilitet i elnätet och mer havsbaserad vindkraft. ”Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Jämte vindkraften behövs också ny kärnkraft och utvecklad vattenkraft”, säger hon.

Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert. Foto: Stefan Tell

Regeringen har idag presenterat flera nyheter inom energiområdet. Bland annat ska en utredning tillsättas som utreder elmarknaden och regeringen tar även initiativ inom havsvindsområdet.

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens utredning om elmarknaden.

– Näringslivets omställning och utveckling bygger på ökad elproduktion. För att det ska hända behövs förutsägbarhet för investeringar i alla fossilfria kraftslag, säger Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert.

Hon menar att det behövs nya marknadsmodeller som säkerställer de nyttor och egenskaper som behövs för ett leveranssäkert system och stabilt nät.

– Elanvändningen i Sverige förväntas öka dramatiskt som en följd av klimatomställningen och utvecklingen i näringslivet. Detta kommer att fordra stora investeringar i både ny fossilfri elproduktion och förstärkt och utbyggt elnät. Utan stabila förutsättningar och en marknadsmodell som styr åt rätt håll kommer dessa investeringar inte bli av.

Välkomna nyheter till havs

Regeringen har också givit länsstyrelserna Västra Götalands län och i Östergötlands län i uppdrag att titta på förutsättningarna för ny havsvindsproduktion och SGU får i uppdrag att titta på förutsättningarna för undervattenskablar till havsvindparker.

– Redan fram till 2030 ser vi ett kraftigt ökat effektbehov till följd av näringslivets investeringsplaner. I det korta perspektivet är storskalig vindkraftsproduktion avgörande för att erbjuda den effekt som behövs för att möjliggöra dessa investeringar, säger Michelle Tun von Gyllenpalm.

Hon efterfrågar en helhetssyn på elsystemet där de olika kraftslagen tillsammans med nätet formar en stark och kostnadseffektiv helhet.

– Vindkraft är en viktig beståndsdel i vårt elsystem med stark utvecklingspotential. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla kraftslaget för att vi inte ska tappa näringslivsinvesteringar som är viktiga för Sveriges fortsatta utveckling.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElsystemetEnergi
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist