Luft och Vatten

Många industriella aktiviteter orsakar utsläpp till luft och vatten. Den svenska industrin har länge arbetat med att minska utsläppen och har kontinuerligt installerat ny reningsteknik och effektiviserat tillverkningsprocesser. Det har lett till minskade utsläpp och minskad användning av vatten.

Kontaktpersoner

Karin Nilsson

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 26 april 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

NYHET — 12 december 2022

Pausad miljöprövning: Gör om – gör rätt

Regeringen vill pausa omprövningen av vattenkraften under ett år. Vi måste börja om från början om vi ska komma till rätta med problemen. Uppmaningen till regeringen måste därför bli: Gör om, gör rätt, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET — 25 oktober 2022

Miljöprövningar av vattenkraften läggs på is

Regeringen väljer att pausa miljöprövningarna av vattenkraften. Ett förnuftigt val, konstaterar Nicklas Skår, expert på miljötillståndsregler. ”Att i detta läge plocka bort planerbar el i södra Sverige vore ingen bra idé. Nu borde pausen gå fort att realisera”, säger han.
NYHET — 13 juni 2022

Vattenkraften måste värnas

Vattenkraften är viktig för svensk elproduktion. Därför är det välkommet att regeringen ser över miljöprövningsprocessen. Varje fossilfri TWh elproduktion är viktig för Sverige, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy.
NYHET — 11 april 2022

Klimatförslag riskerar motverka grön omställning

EU:s industriutsläppsdirektiv försämrar företagens förutsättningar att fortsätta ställa om till mer hållbar produktion, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicies.
NYHET — 19 november 2021

EU: Utsläppsdirektiv riskerar att försvåra industriföretagens omställning 

Ett utvidgat EU-direktiv, som reglerar industrins utsläpp, riskerar att bli ett bakslag. Direktivet fungerar väl idag och skapar miljönytta, och det är viktigt att värna direktivets effektivitet i revideringen, konstaterar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 17 november 2021

50 miljarder och företag som försvann - Resultatet av krångliga och oförutsebara miljötillståndsprocesser

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist