Rapport29 oktober 2014

Effektivitet i statliga saneringar slutförda år 2008-2013

I Sverige finns nästan 80 000 områden som anses vara i behov av sanering. Konsultföretaget WSP har mot bakgrund av det genomfört en studie på Svenskt Näringslivs uppdrag av de statligt bidragsfinansierade saneringarna av förorenade områden under perioden 2008 till 2013. Syftet med studien har varit att undersöka effektiviteten i arbetet genom sammanställningar och framtagna nyckeltal med avseende på tider, kostnader, risker och samhällsnytta.

I rapporten konstateras att det tar i snitt nio år att genomföra saneringar och att projekten är förknippade med stora kostnader. För att kunna jämföra olika saneringsobjekt har WSP bland annat tagit fram en helt ny modell som väger in såväl risker som kostnader. Med hjälp av denna har man observerat ärenden där kostnaden i förhållande till risken varit mycket hög. Dessa fall har stått för mer än hälften av de samlande kostnaderna medan det stora antalet ärenden delat på en fjärdedel av de tillgängliga resurserna.

Utredningen visar tydligt på vikten av att saneringsobjekt väljs med omsorg och att effektiviteten i arbetet är av största vikt med hänsyn till de stora kostnaderna.

Redaktör Nicklas Skår

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist