NYHET25 oktober 2022

Miljöprövningar av vattenkraften läggs på is

Regeringen väljer att pausa miljöprövningarna av vattenkraften. Ett förnuftigt val, konstaterar Nicklas Skår, expert på miljötillståndsregler. ”Att i detta läge plocka bort planerbar el i södra Sverige vore ingen bra idé. Nu borde pausen gå fort att realisera”, säger han.

”Det visar sig att 30 procent av de småskaliga vattenkraftsproducenterna vill riva sina dammar och lägga ned dem. Dessutom riskerar även större vattenkraftverk att bli kraftigt påverkade, säger Nicklas Skår, expert på miljötillståndsregler hos Svenskt Näringsliv.Foto: Pontus Lindahl/TT/Stefan Tell

Vid årsskiftet påbörjades en stor process där all vattenkraft i landet under en tjugoårsperiod ska prövas för att få nya miljötillstånd.

Många vattenkraftverk har gamla miljötillstånd och en del har byggts redan innan det fanns någon miljöprövning så att processen sker är kanske inte så konstig. Det är däremot tajmingen, konstaterar Nicklas Skår, expert på miljötillståndsregler hos Svenskt Näringsliv.

– Att i det här läget, när vi som mest behöver planerbar el i södra Sverige, skapa ännu mer nedläggning av planerbar el i södra Sverige vore mycket olyckligt, säger han.

Kalkylen håller inte

I den överenskommelse som låg till grund för miljöprövningen beräknades att prövningarna skulle leda till ett bortfall på mer än 1,5 terawattimmar el. Men den kalkylen håller inte, menar Nicklas Skår.

– Det visar sig att 30 procent av de småskaliga vattenkraftsproducenterna vill riva sina dammar och lägga ned dem, hittills. Dessutom riskerar även större vattenkraftverk att bli kraftigt påverkade, säger Nicklas Skår.

I stället för 1,5 terawattimmar rör det sig snarare om cirka 15, kanske till och med ännu mer. Dessutom beräknas kostnaden bli betydligt högre än de 10 miljarder kronor som överenskommelsen räknat på. Snarare någonstans mellan 20 och 30 miljarder, konstaterar Nicklas Skår.

Nu verkar det däremot som att miljöprövningarna kommer att pausas. I Tidöavtalet skriver den nya regeringen nämligen:

”Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen. Ett nytt regelverk för omprövning tas fram som säkerställer att intresset av elförsörjning väger mycket tungt, samtidigt som småskaliga aktörer inte får helt orimliga kostnader för nyprövning. Prövningen ska ta hänsyn till fiskvandringsvägar, men också återskapandet av strömmande vatten i fler tidigare torrlagda strömfåror. Det är också angeläget att ta hänsyn till att vissa äldre vattenkraftverk i sig utgör kulturhistoriskt värdefulla miljöer”.

Nicklas Skår välkomnar beskedet.

– Det här borde gå fort att realisera.

VattenlagstiftningLuft och Vatten
Skriven avPontus Nyman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist