NYHET13 juni 2022

Vattenkraften måste värnas

Vattenkraften är viktig för svensk elproduktion. Därför är det välkommet att regeringen ser över miljöprövningsprocessen. Varje fossilfri TWh elproduktion är viktig för Sverige, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy.

Vid årsskiftet påbörjades den stora process där all vattenkraft i landet under en tjugoårsperiod ska prövas för att få nya miljötillstånd. Foto: MostPhotos

Vid årsskiftet påbörjades den stora process där all vattenkraft i landet under en tjugoårsperiod ska prövas för att få nya miljötillstånd. Många vattenkraftverk har haft gamla miljötillstånd och en del byggdes redan innan det fanns någon miljöprövning alls så det var ett välbehövligt arbete som inleddes.

I den överenskommelse som låg till grund för miljöprövningen angavs att prövningarna inte skulle leda till att mer än 1,5 TWh elproduktion skulle gå förlorad. Enligt överenskommelsen skulle även vattenkraftsägarna avsätta 10 miljarder kronor till Vattenkraftens miljöfond för att finansiera åtgärder som föranleds av prövningarna.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Redan nu står det klart att prövningarna riskerar att leda till ett mångdubbelt större produktionstapp och att de avsatta medlen för miljöåtgärder inte kommer att räcka på långa vägar. Enligt uppgifter från Vattenkraftens Miljöfond handlar uppåt 40 procent av de inkomna ansökningarna om att riva ut och lägga ned vattenkraftsproduktion i stället eftersom en anpassning till de nya kraven inte bedöms som ekonomiskt hållbara. Detta har föranlett att regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska se över hur miljöprövningsprocessen har fungerat så här långt och vad som bör göras för att säkerställa att vattenkraft inte försvinner från svensk elproduktion. I väntan på utredningens resultat bör miljöprövningarna pausas – annars kan det svenska elsystemet drabbas av stora och irreparabla skador.

Småskalig vattenkraft måste värnas

Vattenkraften har under lång tid spelat en helt central roll i svensk elproduktion. I takt med att vi går mot en allt större andel icke-planerbar elproduktion blir vattenkraften än viktigare. Även småskalig vattenkraft utgör viktiga systemresurser som måste värnas. Det innebär också att vi inte har råd att tappa en enda TWh fossilfri och planerbar elproduktion. Därför är det välkommet att regeringen nu skyndsamt ser över hur miljöprövningsprocessen kan förbättras.

Det är viktigt att vattenkraften lever upp till moderna miljökrav men det är också helt centralt för den svenska elproduktionen och för klimatomställningsarbetet att vi värnar all fossilfri och planerbar elproduktion. Detta måste den nya utredningen lösa. Varje fossilfri TWh elproduktion är viktig för Sverige.

Regeringens pressmeddelande

VattenlagstiftningLuft och Vatten
Skriven avMarie Knutsen-Öy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist