Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport2 februari 2015

Identifiering och hantering av miljörisker vid köp av bolag och verksamheter - En handbok

Sanering av mark är normalt mycket kostsamt. Saneringskostnader på 0,5-2 miljoner kronor per objekt är vanliga men kostnader som uppgår till något eller några tiotals miljoner kronor är inte ovanliga. Emellanåt kan saneringskostnaden uppgå till hundratals miljoner kronor.

Den som övertar en verksamhet kan vara omedveten om att man samtidigt övertar ett ansvar för den tidigare verksamhetsutövarens föroreningar. Särskilt för små och medelstora företag kan konsekvenserna av ett företagsförvärv bli mycket dramatiska.

Det är vanligt att man inte har tillräckliga kunskaper om vad reglerna innebär eller vilket ansvar man kan ådra sig genom sitt förvärv. Redan idag finns en tendens att företag inte vill ta över eller expandera verksamheter som bedrivs på befintlig industrimark.

Av dessa anledningar har Svenskt Näringslivs SME-kommitté konstaterat att det finns ett behov av en enkel och tydlig vägledning för vad små och medelstora företag måste tänka på i samband med företagsförvärv.

Handboken ger en översikt av de viktigaste aspekterna man bör ta i beaktande vid företagsförvärv och är utarbetad vid Advokatfirman Fröberg & Lundholm.

Redaktör, Nicklas Skår

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist