REMISSVAR26 april 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/02645
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-39

• Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens initiativ att förbättra tillgången på kritiska och strategiska råmaterial för näringslivet i EU, både genom intentionen att främja möjligheterna till prospektering, brytning, bearbetning och återvinning, men också ambitionen att stärka handelsrelationerna med likasinnade länder för att därigenom ge företag möjlighet att säkra sina värdekedjor genom affärsdriven diversifiering.

• EU-kommissionens initiativ är emellertid för snävt till sin utformning. Svenskt Näringsliv förespråkar breda åtgärder som undanröjer hinder för en utveckling av hela värdekedjan. Det är viktigt att EU-kommissionens förslag beaktar det faktum att kritiska och strategiska råmaterial ofta utvinns som en biprodukt vid utvinning av andra råmaterial.

• Det främsta hindret som både EU-kommissionen och medlemsstaterna bör fokusera på är de långa och oförutsägbara tillståndsprocesserna som ofta utgör avgörande hinder för att få till stånd nya verksamheter inom gruvnäringen. Förslaget att införa fasta tidsgränser för strategiska projekt kan vara välkommet för de som omfattas. Det är emellertid problematiskt i ett marknadsperspektiv eftersom andra verksamheter kan missgynnas när utvalda projekt prioriteras. Mer grundläggande åtgärder behövs för att åstadkomma verklig förändring och skynda på omställningen. En ny organisation av tillståndsprövningen kan dessutom riskera att utmana möjligheten till en effektiv prövning.

• EU-kommissionens fokus på strategiska projekt riskerar dessutom leda till höga administrativa kostnader, utan att det nödvändigtvis gynnar de företag som är i störst behov av stöd och vägledning.

Ansvarig handläggareStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist