Den inre marknaden

Åtgärder på den inre marknaden behöver fokusera på att få den fria rörligheten att fungera bättre och därmed stärka europeiska företags konkurrenskraft och tillgången till kvalitativa produkter. 

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Cemille Üstün

Senaste artiklarna

NYHET — 11 maj 2022

”Det gör den inre marknaden oslagbar”

På EU:s inre marknad kan medlemsländernas företag handla mellan varandra utan krånglig pappersexercis och tullar. Det är också ett unikt fredsprojekt som vi måste värna om i en tid av krig och allt fler globala utmaningar, säger flera EU-aktörer på ett seminarium.
REMISSVAR — 7 april 2022

Utkast till förordning om halvledarakten

RAPPORT — 18 mars 2022

Behovet av en uppdaterad mönsterrätt

Svenskt Näringsliv välkomnar en modernisering av skyddet för design. Det är ett viktigt initiativ, inte minst eftersom relevanta immaterialrättsliga skydd är viktiga i en hållbar ekonomi.
REMISSVAR — 7 mars 2022

Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontroll­förordning del 2

NYHET — 24 februari 2022

EU: Kraftsamling kring halvledare skapar problem 

EU-kommissionen har presenterat åtgärder som ska förebygga att det inte uppstår brist på halvledare igen. ”Tyvärr riskerar flera av förslagen leda till ojämlika konkurrensvillkor och ett mindre fritt näringsliv på grund av ökad politisk styrning”, säger Göran Grén, Svenskt Näringsliv.
NYHET — 21 december 2021

EU: ”Den fria rörligheten måste värnas”

Trots att den inre marknaden kommit långt är inte utvecklingen över. Den fria rörligheten måste värnas, menar Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
RAPPORT — 21 december 2021

Svenskt Näringslivs agenda för en öppen och konkurrenskraftig inre marknad

REMISSVAR — 13 december 2021

Remiss av Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

NYHET — 19 november 2021

Svensk EU-politik behöver en nystart

Inför det svenska ordförandeskapet i EU om drygt ett år lanserar näringslivet fem förslag som banar väg för en ny, offensiv Europapolitik. ”En ambitiös agenda för konkurrenskraft är avgörande för jobb och välfärd i Sverige och EU”, skriver Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET — 18 november 2021

Näringslivets prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i EU

Förstärka och fördjupa den inre marknaden, främja en grön omställning och accelerera digitaliseringen är några av de prioriteringar som det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 bör fokusera på. Det är budskapet i Svenskt Näringslivs EU-agenda.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist