Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Den inre marknaden

Åtgärder på den inre marknaden behöver fokusera på att få den fria rörligheten att fungera bättre och därmed stärka europeiska företags konkurrenskraft och tillgången till kvalitativa produkter. 

Kontaktpersoner

Cemille Üstün

Senaste artiklarna

NYHET — 16 september 2021

Stellinger: ”EU saknar agenda för att stärka Europas konkurrenskraft” 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll på onsdagen sitt årliga linjetal och pekade ut en lång rad områden EU måste fokusera på. EU:s inre marknad nämndes bara i förbifarten, vilket Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, beklagar. Hon efterlyser en mer offensiv agenda för att stärka den inre marknaden som är motorn för jobb och tillväxt i Europa.
RAPPORT — 10 september 2021

Handbok om IPCEI

REMISSVAR — 7 september 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

NYHET — 2 juli 2021

Swedish Enterprise: European Commission’s estimates on administrative burden in the proposal on Foreign Subsidies are flawed

The European Commission’s proposal on foreign subsidies is a welcomed initiative that could contribute to a more level playing field in the EU Single Market. However, some sections of the proposal are problematic, since conclusions drawn in the impact assessment conducted for the drafting of the proposals appear to be flawed.
SKRIVELSE — 21 maj 2021

Svenskt Näringslivs preliminära syn på EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

NYHET — 18 maj 2021

EU:s uppdaterade industristrategi – en genomgång

Den 5 maj presenterade EU-kommissionen den uppdaterade industristrategin som stakar ut vägen för den europeiska näringspolitiken de närmaste åren. I den här artikeln går vi på djupet och analyserar och kommenterar de olika delarna i strategin som spänner över en stor mängd frågor.
REMISSVAR — 10 maj 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

NYHET — 7 maj 2021

EU-lagstiftning oroar nordiska arbetsgivare

I ett öppet brev understryker de nordiska arbetsgivarorganisationerna att EU:s sociala pelare inte är ett rättsligt bindande dokument samt betonar vikten av att respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna samt medlemsländernas olika arbetsmarknadsmodeller och välfärdssystem.
NYHET — 7 maj 2021

EU: Nytt förslag om regler mot utländska subventioner  

EU-kommissionen har presenterat ett förslag som hanterar utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Svenskt Näringsliv analyserar förslaget, men konstaterar redan nu att reglerna bland annat måste vara proportionerliga och icke-diskriminerande för att undvika repressalier från andra länder.
NYHET — 5 maj 2021

EU:s uppdaterade industristrategi: ”Många saker som är positiva”

EU-kommissionen har presenterat en uppdaterad industristrategi. ”Det finns många saker som är positiva besked för näringslivet i det som kommissionen tar upp”, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist