Cemille Üstün

Policyansvarig EU:s inre marknad

Ansvarig för inremarknadsfrågor. Ordförande i Businesseuropes Services Working Group.

Senaste artiklar av Cemille Üstün

NYHET — 30 maj 2022

EU free movement must be safeguarded

The EU should focus on removing trade barriers. Such measures are vital to ensure Swedish businesses have the necessary conditions to operate and grow.
NYHET — 30 maj 2022

The Best Crisis Preparedness is a Well-Functioning Single Market

The main focus of the Single Market Emergency Instrument (SMEI) must be to maintain free movement functioning at a time of a crisis. Consequently, the definition of a crisis is fundamental. Therefore, it is important that the Council agrees on when a crisis can be declared.
REMISSVAR — 7 mars 2022

Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontroll­förordning del 2

RAPPORT — 21 december 2021

Svenskt Näringslivs agenda för en öppen och konkurrenskraftig inre marknad

NYHET — 16 oktober 2020

An improved Single Market for services: the key to the EU”s economic recovery

The ongoing pandemic has placed Europe”s business in a challenging economic situation. At the same time, the service sector has also experienced an increased demand. It is important that the opportunities that this crisis offers are not ‘wasted’; instead, we should see this occasion as a chance to strengthen and improve the Single Market, not least for services – both digital and traditional.
EVENT — 14 september 2020

An improved Single Market for services – a kick-start of the economic recovery of the EU?

NYHET — 11 mars 2020

Handlingsplan för effektivare inre marknad

EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
REMISSVAR — 12 februari 2020

Remiss Promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

EVENT — 29 augusti 2019

Hur skapar vi en konkurrenskraftig inre marknad - vilka är våra prioriteringar?

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist