Seminarium

Vad är grejen med EU:s inre marknad?

Ett seminarium om fred, handel och fri rörlighet.

maj
09
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
9 maj 2022, 12:20-13:00

EU:s inre marknad fyller snart 30 år men dess fördelar är fortsatt okända bland många. Kriget i vår närhet påminner oss om den inre marknadens betydelse, inte bara för handel och utbyte, utan även för fred och stabilitet i Europa. Handel som garant för fred var ursprunget till bildandet av den Europeiska gemenskapen som sedan fördjupades till EU:s inre marknad.

I spåren av pandemin har nya hinder uppstått för den fria rörligheten, då det inte gått att arbeta, resa eller handla som tidigare. Samtidigt har Brexit och ökade kostnader e-handel visat hur öppna marknader och fri rörlighet är positivt för både samhälle och individ. Vilken betydelse har den fria rörligheten för unga specifikt och för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad i stort?

Kom och lyssna på tips och erfarenheter och ställ gärna frågor till deltagarna!

Moderator

Simon Vikström
Föreläsare och entreprenör

Panel

Waltraud Heinrich
Samordnare för SOLVIT
Anna Stellinger
Chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv
Oscar Wåglund Söderström
Internationell chef TCO
Arba Kokalari
Ledamot av Europaparlamentet för Moderaterna

maj
09
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
9 maj 2022, 12:20-13:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist