Handel och hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet har blivit alltmer centralt i diskussioner om handel och globalisering. Svenskt Näringsliv stödjer en handelspolitik som främjar företagens handelsmöjligheter samtidigt som den på ett pragmatiskt sätt bidrar till att lösa miljömässiga och sociala utmaningar.

Kontaktpersoner

Henrik Isakson

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 16 maj 2024

Remittering av Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

NYHET — 8 maj 2024

Frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland – ett symboliskt viktigt avtal

Den första maj trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland i kraft – ett avtal som utmärker sig som EU:s mest hållbara. Trots att Nya Zeeland är en relativt liten marknad har framgången stor symbolisk betydelse, skriver experten Ester Eriksson.
RAPPORT — 11 januari 2024

Carbon Border Adjustment Mechanism - manual

NYHET — 10 januari 2024

Dags för ”klimattullar” – så ska företagen tänka

En manual från Svenskt Näringsliv kan underlätta för företag att rapportera in de koldioxidutsläpp deras import från länder utanför EU har orsakat.
NYHET — 20 oktober 2023

USA:s väg påverkar svenska företag på många plan

Som världens största ekonomi påverkar USA:s politik den globala marknaden på många plan. Mycket har ändrats sen Trump lämnade makten men det är inte ”back to normal”. Istället växer ett nytt normalläge fram, skriver Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
RAPPORT — 5 oktober 2023

Reporting obligations during the transitional period of the carbon border adjustment mechanism

RAPPORT — 29 juni 2023

India and the European Union in 2030 – building a closer economic relationship

REMISSVAR — 26 april 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

NYHET — 24 mars 2023

Internationell handel gagnar utsläppen: ”Både morot och piska behövs”

”Hur ska vi få fler att förstå de positiva sambanden mellan ökat välstånd och minskande utsläpp”? Det var en av frågorna som dröjde sig kvar efter en förmiddag där den internationella handeln och dess påverkan på miljön diskuterades.
NYHET — 22 mars 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist