REMISSVAR16 maj 2024

Remittering av Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

MOTTAGARE
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
LI2024/00248
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-37

Svenskt näringsliv stödjer emellertid i allt väsentligt de synpunkter som framförs i Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels remissvar. Av dessa synpunkter vill vi särskilt understryka följande. 3. Leveransförmågan är avgörande för om ett företag ska kunna fortsätta att existera. Leveranser sker utifrån avtal, och därför behöver avtal komma på plats som utgör bindande kontrakt mellan det offentliga och företagen. Livsmedelsföretag behöver också kunna förlita sig på att övriga grundläggande funktioner finns på plats i samhället. Det gäller materiella faktorer som el, vatten, transporter och IT, men även offentlig beslutsförmåga. 4. Totalförsvar är ett statligt ansvar, där den militära delen står direkt under staten medan den civila delen i huvudsak utgörs av företag, offentliga organisationer, civilsamhälle och frivilligorganisationer. Då totalförsvaret är en kollektiv nyttighet är det också självklart att finansiering sker via skatten. Företag som ingår avtal får därigenom också en förpliktelse att hålla dessa. I övrigt bör inga särskilda pålagor på företagen ske som kan hämma konkurrenskraft och innovationsförmåga. Adekvat finansiering, konkurrensneutralitet samt smidig implementering måste utgöra de grundläggande principerna. 5. Grunden för livsmedelsberedskap är att ” Upprätthållande av den inre marknadens funktionssätt och handel ska så långt som möjligt värnas.” Det är först när detta inte längre är möjligt som andra alternativ ska finnas att tillgripa. Vi menar därför också att frågan om beredskapslagring i vissa situationer, så som betänkandet också föreslår, kan vara en viktig lösning men vill trycka på att detta inte får, kan eller bör ersätta möjligheten att upprätthåll ordinarie strukturer och skapa hållbarhet och flexibilitet inom dessa. All disruptiv hantering avordinarie strukturer kommer med höga återställningskostnader som inte är gynnsamma för vare sig företagen eller landet.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist