Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda 2030. Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. De svenska företagen ligger långt fram, har höga ambitioner och vill axla en drivande roll. Den cirkulära ekonomin innebär nya affärsmöjligheter och kan bidra till ökad konkurrenskraft för svenska företag.  

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

NYHET — 26 oktober 2021

Regeringen hindrar svenska företags klimatomställning

”Svenska företag ges inte möjlighet att vara draglok i klimatomställningen, därmed förlorar vi både konkurrenskraft, affärsmöjligheter och möjligheten att fullt ut bidra till att nå de globala målen”, skriver vd Jan-Olof Jacke.
REMISSVAR — 4 oktober 2021

Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

NYHET — 1 oktober 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.
NYHET — 8 juli 2021

Bra förutsättningar för företagande och innovation nyckeln till hållbara produkter 

Svenskt Näringsliv välkomnar en ambitiös produktpolicy och anser att det är viktigt att utvecklingen av produktpolicy för hållbara produkter sker på EU-nivå.
NYHET — 17 juni 2021

Hur garanterar vi hållbarhet och cirkuläritet i framtidens produkt- och materialcykler? 

Under onsdagen anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina nordiska motsvarigheter ett webbinarium på temat How to ensure sustainability and circularity in future products and material cycles. I samband med seminariet presenterades också ett gemensamt positionspapper.
NYHET — 26 april 2021

Greater clarity on circular economy is needed

The business community invests heavily in circular economy. To facilitate the transition, several industries want to see more research, a broader holistic perspective, a focus on risk and greater clarity around common concepts used in the discussion on circular economy and the chemical strategy.
NYHET — 23 april 2021

Frivalsutredningen går i rätt riktning

För att främja cirkulära materialflöden krävs en ny syn på avfall. Frivalsutredningen tar steg i rätt riktning. Det är vägen vi måste gå för att skapa mer hållbara resursflöden och minska koldioxidutsläppen, enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET — 20 april 2021

Luddiga begrepp får den cirkulära ekonomin att kärva

Näringslivet satsar stort på cirkulär ekonomi. För att underlätta övergången vill flera branscher se mer forskning, ett bredare helhetsperspektiv, ett riskfokus och större tydlighet kring gemensamma begrepp.
REMISSVAR — 22 mars 2021

Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist