Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda 2030. Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. De svenska företagen ligger långt fram, har höga ambitioner och vill axla en drivande roll. Den cirkulära ekonomin innebär nya affärsmöjligheter och kan bidra till ökad konkurrenskraft för svenska företag.  

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marcus Wangel

Senaste artiklarna

NYHET — 20 mars 2023

EU-förordning viktigt steg mot mer cirkulär ekonomi

Att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material är alla centrala delar av en cirkulär ekonomi, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
REMISSVAR — 17 mars 2023

Remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

SKRIVELSE — 13 mars 2023

Svenskt Näringslivs kommentar på det svenska ordförandeskapets kompromissförslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

RAPPORT — 6 mars 2023

Creating favourable market conditions for the development of the circular economy

RAPPORT — 16 februari 2023

Internationell handel, miljön och klimatet.

NYHET — 28 november 2022

Politiken måste öka takten i den cirkulära ekonomin

Släpp loss den cirkulära ekonomin, är budskapet i en rapport från Svenskt Näringsliv som presenterar 50 förslag som kan underlätta omställningen. ”Det är näringslivet som driver på, men vi ser också att politiken inte håller samma takt som näringslivet”, säger Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET — 23 november 2022

Släpp loss kraften i den cirkulära ekonomin

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste bygga på marknadsekonomins principer. Samtidigt är det viktigt att politiken inte sackar efter utan ger näringslivet möjlighet att ställa om, skriver Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicies.
RAPPORT — 21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

NYHET — 18 oktober 2022

Ineffektiva sätt att använda pengarna

En utredning har presenterat förslag hur näringslivets gröna omställning ska finansieras. Tyvärr håller de inte måttet, konstaterar nationalekonomen Victor Snellman.
NYHET — 9 september 2022

Progressivt näringsliv driver klimatomställningen

Politiken måste sluta bromsa företagen som driver omställningen och istället ta till vara den otroliga möjlighet som näringslivets drivkraft skapar, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist