Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda 2030. Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. De svenska företagen ligger långt fram, har höga ambitioner och vill axla en drivande roll. Den cirkulära ekonomin innebär nya affärsmöjligheter och kan bidra till ökad konkurrenskraft för svenska företag.  

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson

Senaste artiklarna

NYHET — 28 november 2022

Politiken måste öka takten i den cirkulära ekonomin

Släpp loss den cirkulära ekonomin, är budskapet i en rapport från Svenskt Näringsliv som presenterar 50 förslag som kan underlätta omställningen. ”Det är näringslivet som driver på, men vi ser också att politiken inte håller samma takt som näringslivet”, säger Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET — 23 november 2022

Släpp loss kraften i den cirkulära ekonomin

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste bygga på marknadsekonomins principer. Samtidigt är det viktigt att politiken inte sackar efter utan ger näringslivet möjlighet att ställa om, skriver Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicies.
RAPPORT — 21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

NYHET — 18 oktober 2022

Ineffektiva sätt att använda pengarna

En utredning har presenterat förslag hur näringslivets gröna omställning ska finansieras. Tyvärr håller de inte måttet, konstaterar nationalekonomen Victor Snellman.
NYHET — 9 september 2022

Progressivt näringsliv driver klimatomställningen

Politiken måste sluta bromsa företagen som driver omställningen och istället ta till vara den otroliga möjlighet som näringslivets drivkraft skapar, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
NYHET — 22 augusti 2022

Här är hindren som försvårar för Elgiganten att jobba cirkulärt 

Elgiganten investerar i den cirkulära ekonomin. Men skatter och avgifter hämmar omställningen, enligt Niclas Eriksson, vd för Elgiganten. ”Vi vill få beslutsfattare att se möjligheterna i en positiv omställning”, säger han.
NYHET — 11 augusti 2022

EU-förslag om ekodesign bra – men justeringar krävs

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag för hållbara produkter, Ecodesign Requirements for Sustainable Product Regulation. Förslaget är i huvudsak bra, men har behov av justeringar och förtydliganden, menar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET — 30 juni 2022

”I princip alla branscher berörs”

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som använts alltmer på senare år. Men vad innebär det egentligen, och hur ska man företagare kunna förbereda sig på de nya krav som kommer ställas? Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv, berättar mer.
NYHET — 2 juni 2022

”Politiken sackar efter när näringslivet ställer om”

I dag står dålig symbolpolitik ofta i vägen när vi ska möta vår tids stora utmaning, klimatförändringarna, och det är nödvändigt att sluta bromsa företagen som driver omställningen. Det skriver Svenskt Näringslivs Karin Johansson och Marie Trogstam på DN Debatt.
NYHET — 29 april 2022

Glöm inte företagen när gröna produkter blir standard

Att engagera företagen är avgörande för att EU-förslaget om digitala produktpass ska bidra till en mer cirkulär ekonomi. Det sa såväl företagsrepresentanter som politiker i samband med ett seminarium med Svenskt Näringsliv som värd.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist