Seminarium

Hur skapas goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt?

nov
23
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
23 november 2022, 13:00-14:30
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Varmt välkommen till lanseringsseminariet för Svenskt Näringslivs rapport ”Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt”.

Rapporten lyfter fram det svenska näringslivets centrala roll för den cirkulära omställningen samt de grundförutsättningar och möjliggörande politiska åtgärder som behövs för att främja utvecklingen.

Efter rapportpresentationen följer två panelsamtal – ett med politiker samt ett med akademi, myndigheter och intresseorganisationer, där rapportens förslag diskuteras.

Den cirkulär ekonomin kan möjliggöra måluppfyllnad av flera hållbarhetsmål. Utvecklingen av den cirkulära ekonomin är fortsatt i ett tidigt stadium, men ambitionerna i näringslivet är höga och omställningen har redan påbörjats. Fortfarande baseras dock samhället till stor del på den linjära ekonomins principer, där lagar, regler och styrmedel inte är anpassade för cirkulära material- och produktflöden eller för de cirkulära affärsmodellerna.

För att möjliggöra en väl fungerande cirkulär ekonomi, behöver goda marknadsförutsättningar för dess framväxt vara i fokus i policyutveckling och i politiska beslut. Genom att skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomin blir cirkulära material- och produktflöden konkurrenskraftiga och därmed tar utvecklingen fart. 

Deltagare:

 • Karin Johansson, vice vd och chef för näringspolitik och opinionsbildning, Svenskt Näringsliv
 • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
 • Mattias Lindahl, professor Linköpings Universitet och ledamot av delegationen för cirkulär ekonomi
 • Emma Norhén , ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet
 • Johanna Hornberger, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna
 • Joakim Järrebring, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
 • Lili André, suppleant näringsutskottet, Kristdemokraterna
 • Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
 • Tania Irebo Schwartz, affärsområdeschef Produktionsteknik, PhD, Swerim AB
 • Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv
 • Madeleine Johansson, hållbarhetsexpert, Svenskt Näringsliv
 • Robert Thorburn, moderator

Fler namn kan tillkomma.

Välkommen

nov
23
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
23 november 2022, 13:00-14:30
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist