Seminarium

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet

feb
16

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 februari 2024, 9:00-10:00
Kontaktperson
Åsa Iveborg
Assistent

Omställningen till en cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att vi, med ökat svenskt välstånd, ska klara omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle inom en tjugoårsperiod. Utvecklingen av den cirkulära ekonomin är fortsatt i ett tidigt stadie, men det svenska näringslivet har höga ambitioner och omställningen är hos många företag redan påbörjad. Sverige har goda förutsättningar att leda den globala utvecklingen av cirkulära och resurseffektiva lösningar, men hämmas av att strukturer och lagstiftning till stor del baseras på linjära principer.

För att möjliggöra en väl fungerande cirkulär ekonomi, behöver goda marknadsförutsättningar för dess framväxt vara i fokus i policyutveckling och i politiska beslut. En mångfald av åtgärder och lösningar behöver utnyttjas parallellt för att accelerera omställningen, men det behövs också en tydlig politisk riktning och vilja för att arbetet ska kunna fortgå.

Den 16 februari presenterar Svenskt Näringsliv rapporten ”Hur kan Sverige bli mer cirkulärt?” och bjuder in till samtal om beslut som kan fattas Sverige för att främja cirkularitet. På plats för att ta emot rapporten finns klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som även berättar om regeringens arbete framöver.

Rapporten har tagits fram tillsammans med ett flertal experter på området. Den beskriver vilka politiska beslut som behöver fattas under resten av mandatperioden för att det svenska näringslivet ska kunna accelerera utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Sverige. Vi ser fram emot att träffa dig och dela insikter om hur vi tillsammans kan främja kunskap om den cirkulära ekonomin i Sveriges klimatomställning.

Deltagare

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Karin Johansson, Svenskt Näringsliv

Lena Hök, Skanska

Linnea Petersson, Volvo Cars

Lena Lundberg, Trioworld

Linn Norrbäck, Boliden Smelters

Cecilia Tall, RE:Source

Elin Larsson, WWF

Marcus Wangel, Svenskt Näringsliv

Fler talare tillkommer.

Moderator: Robert Thorburn

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand. Länk skickas ut till anmälda deltagare via e-post före seminariet.

Frukost serveras från 8.30.

feb
16

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 februari 2024, 9:00-10:00
Kontaktperson
Åsa Iveborg
Assistent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist