NYHET28 juli 2023

Efterlängtad EU-förordning för fler hållbara produkter

EU:s nya förordning om hållbara produkter är en flaggskeppslagstiftning inom den gröna given, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.

Foto: Stefan Tell

Tidigare i juli röstade Europaparlamentet igenom den nya förordningen om hållbara produkter, ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Den rapport som parlamentets miljöutskott (ENVI) lagt fram antogs med en stor majoritet vilket innebär att EU tar ett viktigt steg mot att gå i mål med en av flaggskeppslagstiftningarna inom den gröna given.

När förordningen med tiden träder i kraft kommer den att höja hållbarhetskraven på så gott som alla produkter och varor som får säljas eller släppas ut på den europeiska marknaden. Bland annat så ställs högre krav på produkters livslängd samt krav på att de med större enkelhet ska kunna repareras, uppgraderas och materialåtervinnas. Det införs även ett förbud mot att förstöra osålda textilier och elektronik, ett problem som länge utgjort ett hinder mot en mer cirkulär ekonomi. Därtill införs krav på digitala produktpass som syftar till att tillhandahålla tillförlitliga hållbarhetsdata genom en produkts hela livscykel, som till exempel information om ursprung, miljöpåverkan och återvinningsmetoder. Dessa har stor potential att öka transparensen och hjälpa konsumenter att göra mer hållbara val.

Det är ingen överdrift att säga att detta är den mest betydande revideringen av hållbar produktlagstiftning någonsin

Det är ingen överdrift att säga att detta är den mest betydande revideringen av hållbar produktlagstiftning någonsin givet att den sätter gemensamma och ambitiösa spelregler för hela den europeiska marknaden och flera hundra miljoner konsumenter. Den kan också medföra positiva spridningseffekter globalt enligt logiken att producenter i tredje land blir mer obenägna att tillverka en produktmodell för den europeiska marknaden och en annan för övriga världen.

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer har följt lagstiftningsprocessen kring ESPR från första början och välkomnar det förslag som Europaparlamentet nu ställt sig bakom inför slutförhandlingarna. Långsiktigt kommer ekodesignförordningen gynna klimatet, innovation och teknikutveckling samt det europeiska näringslivet.

Vad händer härnäst då? Ministerrådet (Europeiska unionens råd) antog sin position tidigare i år och nu väntar de sista förhandlingarna i trilog under hösten och vintern innan förordningen till sist kan träda i kraft.

Dock innebär det inte att precis allt är klart. Under flera år framöver så kommer det tas fram produktspecifik lagstiftning där bland annat textilier och möbler är prioriterade i ett första skede. I denna fas sätts mer detaljerade och tekniska hållbarhetskrav för olika produktgrupper och här är det centralt att den berörda industrin och branschen är representerad och får bidra med sin expertis och näringslivsperspektiv.

Sammanfattningsvis så kommer lagstiftningsarbetet mot mer hållbara produkter pågå kontinuerligt under många år men omröstningen i parlamentet tidigare i somras utgör ändå ett stort och positivt steg mot en omfattande och betydelsefull förordning.

Cirkulär ekonomi
Skriven avMarcus Wangel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist