Marcus Wangel

Expert miljöpolicy

Huvudsakligt fokus och ansvar för cirkulär ekonomi, produktlagstiftning och kemikaliefrågor både nationellt och på EU-nivå.

Senaste artiklar av Marcus Wangel

NYHET — 15 mars 2024

EU’s greenwashing legislation creates more problems than it solves

The European Parliament’s proposals to combat greenwashing are well-intentioned, but wrong-headed. There is a risk that in the future companies will completely avoid talking about their efforts to reduce environmental and climate impacts, says Marcus Wangel, Environmental Policy Expert.
NYHET — 12 mars 2024

Lagförslag mot greenwashing skapar fler problem än det löser

Europaparlamentets förslag mot greenwashing är välmenat, men går i fel riktning. Risken finns att företag framöver helt låter bli att berätta om sitt arbete för miljö och klimat, menar Marcus Wangel, miljöpolicyexpert.
RAPPORT — 8 mars 2024

How can Sweden become more circular? Policy instruments and measures for increasing resource efficiency

REMISSVAR — 20 februari 2024

Yttrande över remissen av Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RAPPORT — 16 februari 2024

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet

SKRIVELSE — 20 november 2023

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the European Commission’s proposal to revise the Waste Directive (2008/98/EC)

REMISSVAR — 8 november 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag på revidering av<br/>Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

SKRIVELSE — 25 september 2023

Position on the European Commission’s proposal for a Directive on Substantiation and Communication of Explicit Environmental Claims

This document represents the Confederation of Swedish Enterprise’s (‘Swedish Enterprise’) position on the Green Claims Directive. Swedish Enterprise is Sweden’s largest business federation, representing over 60,000 member companies in all sectors, with almost two million employees.
REMISSVAR — 29 augusti 2023

Remittering av promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall

NYHET — 28 juli 2023

Efterlängtad EU-förordning för fler hållbara produkter

EU:s nya förordning om hållbara produkter är en flaggskeppslagstiftning inom den gröna given, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist