Webbinarium

Energy Talk – om det framtida behovet av att bygga ut svensk vindkraftsproduktion

feb
02
2022
Endast digitalt deltagande
2 februari 2022, 9:00-9:50
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Varmt välkommen till Svenskt Näringslivs Energy Talk om det framtida behovet av att bygga ut den svenska vindkraftsproduktionen.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem som möjliggör klimatomställningen till år 2045. I vår seminarieserie Energy Talks låter vi olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv på högaktuella energifrågor inför valet 2022.

För att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål och fortsätta utvecklas som välfärdsland, förväntas elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2045. Elsystemet behöver samtidigt kunna garantera klimatneutral produktion, stabilitet och en konkurrenskraftig kostnad.

I Svenskt Näringslivs kostnadsanalys över det framtida elsystemet syns ett kraftigt behov av att bygga ut vindkraftsproduktionen för att klara av att möta det dubblerade elbehovet. Likt andra kraftslag, kantas dock vindkraften av flertalet målkonflikter och hinder vilka kommer att behöva lösas ut för att utbyggnaden ska lyckas.

I detta Energy Talk kommer Nils Ringborg, Holmen, Omid Ashrafi, Newsec och Helena Wänlund, Vattenfall att diskutera hur dessa målkonflikter bäst löses ut och vad som behövs för att underlätta för investeringar i vindkraft.

Deltar gör

Nils Ringborg
Director International Affairs, Holmen
Omid Ashrafi
Managing Partner, Newsec Infra
Helena Wänlund
Acting Head of Market Development Sweden/Head of Permit and Stakeholder management, Vattenfall

Moderator

Marie Knutsen-Öy
Ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

feb
02
2022
Endast digitalt deltagande
2 februari 2022, 9:00-9:50
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist