Webbinarium

Energy Talk om vätgasens påverkan på det framtida elsystemet

nov
10
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
10 november 2022, 13:00-14:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Storskalig vätgaslagring och användandet av vätgas i industriella processer förs ofta fram som en möjlig lösning på den osäkerhet som en allt högre andel väderberoende produktion i elsystemet medför, men hur nära är egentligen vätgasens genombrott? I detta Energy Talk kommer vi att diskutera vätgasens påverkan på det framtida elsystemet, vilka frågeställningar som behöver hanteras för att storskalig vätgaslagring och vätgasanvändning ska kunna komma på plats samt hur vätgasens utveckling ser ut i den nära framtiden.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem som möjliggör klimatomställningen till år 2045.

I vår seminarieserie Energy Talks låter vi olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv på högaktuella energifrågor.

För att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål och fortsätta utvecklas som välfärdsland, förväntas elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2045. För att möjliggöra för annonserade, och framtida satsningar i näringslivet måste elsystemet också kunna garantera klimatneutral produktion, stabilitet och en konkurrenskraftig kostnad.

Medverkande:

Marie Knutsen-Öy – Ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Karin Byman – Enhetschef, IVA

Anders Fröberg – vd, Borealis

Johan Sandstedt – Forsknings- och Affärsutvecklare, Rise

Staffan Sandblom – Head of Hydrogen Development, Fortum

nov
10
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
10 november 2022, 13:00-14:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist