Seminarium

Hur stort är transportsektorns elbehov?

apr
18

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
18 april 2024, 9:00-10:00

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och dess omställning, särskilt genom elektrifiering, är därför viktig. Omställningen handlar till stor del om skiftet från fossilt drivna till eldrivna fordon, men kan även innebära nya affärsmodeller eller att gods flyttas till redan elektrifierade trafikslag, som till exempel järnväg.

Sveriges totala elbehov kommer att öka till minst 290 TWh år 2050. Även transportsektorns elbehov ökar. Men hur stort är egentligen transportsektorns elbehov och hur ser de olika scenarierna ut?

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar en ny scenarioanalys för transportsektorns utveckling och diskuterar vad som krävs för att en storskalig elektrifiering av transportsektorn ska vara möjlig. Scenarioanalysen har tagits fram av Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv och lyfter bland annat i vilken grad olika trafikslag kan antas elektrifieras till år 2045, samt dess implikationer för Sveriges framtida elbehov.

Seminariet inleds av Svenskt Näringslivs infrastrukturexpert, Nils Paul, samt Swecos energiexpert Bezawit Tsegai, och följs av en paneldiskussion med företrädare för näringslivet.

Vi bjuder på frukost och fika från och med kl. 8:30. Varmt välkommen!

Tid och plats:

Torsdag 18 april, kl. 9:00-10:00

Lokal: Projektrummet, Storgatan 19

Medverkande:

Bezawit Tsegai
Energiexpert Sweco
Mattias Johansson
Head of Public Affairs Volvo Cars
Tina Thorsell
Samhällspolitisk chef Transportföretagen
Fredrik Larsson
Miljö- och klimatansvarig Svensk Sjöfart
Martin Olin
Ansvarig e-mobilitet Energiföretagen

Moderator: Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand. Länk skickas ut till anmälda deltagare via E-post före seminariet.

Seminariet har begränsat antal platser för fysiskt deltagande.

Anmälan stänger 17 april

apr
18

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
18 april 2024, 9:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist