Rapport17 april 2024

Transportsektoranalys 2024 - Svenskt Näringsliv

Sveriges elanvändning kommer att öka. Även inom transportsektorn som förväntas genomgå en omställning mot en fossilfri fordonsflotta under kommande decennier.

Rapporten Transportsektoranalys 2024 beskriver scenarier för elektrifiering av transportsektorn till 2045, såväl för direktelektrifiering som för eventuell produktion av elektrobränslen.

Till 2045 har Sverige som mål att nå nettonollutsläpp. För transportsektorns del förväntas elektrifiering stå för en stor del av omställningen. För vägtransporter förväntas elektrifieringsgraden bli som högst och gå som snabbast för personbilar och bussar, medan övriga vägtransporter antas elektrifieras något långsammare. År 2045 antas samtliga vägtransporter ske med icke-fossila drivmedel, där de fordon som inte drivs på el förväntas drivas antingen på biodrivmedel eller vätgas.

För sjöfart och flyg förväntas en lägre elektrifieringsgrad än för vägtransporter, vilket innebär att alternativa bränslen förväntas utgöra en större andel av drivmedelsmixen för dessa trafikslag. Järnvägen är redan idag till stor del elektrifierad och antas fortsätta vara det.

Rapporten beräknar att elbehovet för direktelektrifieringen förväntas öka från 3TWh 2022 till 21TWh 2045. Elbehovet för transportsektorn, inräknat produktion av elektrobränslen och vätgas för vägtrafiken, kan uppgå till 101TWh 2045.

Skriven avMartin GörlingBezawit Tsegai
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist