Webbinarium

Energy Talk – om den svenska vattenkraften!

juni
08
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
8 juni 2022, 12:00-13:15

Varmt välkommen till Svenskt Näringslivs Energy Talk om den svenska vattenkraften!

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem som möjliggör klimatomställningen till år 2045. I vår seminarieserie Energy Talks låter vi olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv på högaktuella energifrågor inför valet 2022.
För att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål och fortsätta utvecklas som välfärdsland, förväntas elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2045. Elsystemet behöver samtidigt kunna garantera fossilfri elproduktion, stabilitet och en konkurrenskraftig kostnad.

Vattenkraften har under det senaste århundrandet bidragit till det trygga svenska elsystemet vi är vana vid. Det elsystemet står idag inför stora utmaningar och vattenkraften blir viktigare än någonsin med sin stabiliserande och reglerbara förmåga. Vattenkraften står dock inför egna utmaningar, eftersom alla svenska vattenkraftverk står inför omprövningar av sina miljötillstånd. Det finns flera värden att ta hänsyn till i omprövningen, dels miljövärden och skydd av biologisk mångfald, dels vattenkraftens avgörande roll för att balansera upp en allt större andel väderberoende kraft i systemet.

I detta Energy Talk kommer vi diskutera vattenkraftens roll för ett försörjningstryggt och fossilfritt elsystem, vilka utmaningar som miljötillståndsprövningen av vattenkraften egentligen innebär för elsystemet och hur vi på bästa sätt kan fortsätta dra nytta av vattenkraftens stabiliserande förmåga.

Deltar gör:

Arvid Sundelin, Advokat, Hellström Advokatbyrå

Toni Kekkinen, Vice President, Sustainability and Communication, Fortum

Anna Jivén, VD, Vattenkraftens Miljöfond Sverige

Jonas Bengtsson, VD, Vattenregleringsföretagen

Johan Kling, Avdelningschef för avdelningen för vattenförvaltning, Havs och Vattenmyndigheten

Moderator: Marie Knutsen-Öy, Ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Varmt välkomna till ett kunskapshöjande webbinarium om den svenska vattenkraftproduktionen!

juni
08
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
8 juni 2022, 12:00-13:15
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist