Webbinarium

Startprogram för ny kärnkraft i Sverige

okt
12
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
12 oktober 2022, 9:00-10:00
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.

Vi har en akut energikris idag men problemen kan bli ännu större på sikt om vi inte investerar i kraftproduktion för framtiden. Näringslivets planer för omställning till fossilfrihet bygger på kraftigt ökad tillgång till fossilfri el.Ska vi klara klimatomställningen kommer alla fossilfria kraftslag att behövas, tiden är knapp och kommande mandatperiod blir helt avgörande. Att riva hinder för ny kärnkraft tar tid, och vi måste börja nu. Men vilka beslut behöver fattas för att ny kärnkraft ska kunna byggas i Sverige?

Svaret på den frågan och många fler besvaras under ett seminarium där Svenskt Näringsliv presenterar ett startprogram för ny kärnkraft i Sverige.

Svenskt Näringsliv har med hjälp av experter på området utarbetat ett startprogram som beskriver vilka politiska beslut som behöver fattas i vilken ordning – och hur snabbt detta behöver ske – för att ny kärnkraft ska kunna byggas i Sverige.

I startprogrammet beskrivs också de grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats för att byggnation av ny kärnkraft ska bli verklighet.

Medverkar gör bland annat:

Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv

Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert Svenskt Näringsliv

Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik Energiföretagen

Maria Sunér, vd Svemin

Michael Knochenhauer, tidigare avdelningschef Kärnsäkerhet, SSM

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Moderator

Jörgen Huitfeldt

okt
12
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
12 oktober 2022, 9:00-10:00
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist