Rapport18 februari 2021

Rapport - Översyn av taxonomins påverkan på det svenska näringslivet 210218

Syftet med denna studie är att ge Svenskt Näringsliv en överblick över vilka konsekvenser som kan uppkomma för det svenska näringslivet vid taxonomins införande. 


• Svenskt Näringsliv är en medlemsorganisation med ca 60 000 företag, ett 50-tal branscher och arbetsgivareorganisationer som driver frågor i svensk politik för att ge alla sina medlemmar en röst för ett bra företagsklimat i allmänhet. 


• EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och dess taxonomin väntas få stora konsekvenser på näringslivet. Men hur och var dessa konsekvenser kommer uppstå i det svenska näringslivet är inte tydligt. 


• Svenskt Näringsliv har gett uppdraget åt managementkonsultföretaget Cartina AB att göra en genomlysning av hur taxonomin förväntas användas av finansbranschen samt på vilket sätt de näringsgrenar som omfattas kommer påverkas. 


• Denna rapport är baserad på 48 kvalitativa intervjuer med representanter från finanssektorn och olika branschorganisationer. Vi har valt att låta alla personer som bidragit till intervjun vara anonyma då syftet har varit att få fram en nulägesbild av hur taxonomin kan tänkas påverka det svenska näringslivet. 

.

Skriven avDavid Ringmar och Karin Nyberg från Cartina
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist