REMISSVAR12 december 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

MOTTAGARE
Utrikesdepartementet
Externt diarienummer
UD2022/14873
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-156

Svenskt Näringsliv stödjer målsättningen i den föreslagna förordningen men ser en mängd praktiska och juridiska problem med förslaget och efterlyser en ordentlig konsekvensanalys innan man går vidare. Ett av de områden vi ser som mest problematiska är hur myndigheterna ska kunna arbeta med förordningen utan att det i praktiken blir så att bevisbördan faller på företag att bevisa sin oskuld. Ett annat problem är att det sätt som marknadskontrollmyndigheterna idag arbetar med den fria rörligheten på EU:s inre marknad inte är anpassat till detta nya ansvarsområde. Ytterligare frågetecken finns kring hur långt ner i värdekedjan förordningen ska sträcka sig och hur man undviker att handeln med de minst utvecklade länderna skadas.

Ansvarig handläggareHenrik Isakson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist