Frihandel 

Svenskt Näringsliv arbetar för frihandel eftersom det är en förutsättning för ekonomisk utveckling och välfärd, såväl i Sverige som i omvärlden. Tydliga och förutsägbara regler är viktigt för att företag ska kunna bedriva handel på ett enkelt sätt och på så sätt bidra till en god ekonomisk utveckling.   

Kontaktpersoner

Jonas Berggren
Henrik Isakson

Senaste artiklarna

RAPPORT — 22 mars 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

NYHET — 16 februari 2023

Utan handel ökar utsläppen

Internationell handel är avgörande för att bromsa utsläppen. Det framgår av en ny rapport. ”En öppen internationell handel innebär att man kan förlägga produktionen till de platser där den tar minst resurser i anspråk”, säger handelsexpert Henrik Isakson.
NYHET — 30 januari 2023

Stellinger om USA:s klimatpaket: ”Behöver behålla sans och balans”

”USA är idag ingen ledare för frihandel”. Det konstaterar Anna Stellinger, chef internationella och EU-frågor, men säger samtidigt att det aldrig varit så viktigt att samtala konstruktivt med USA som nu.
RAPPORT — 18 januari 2023

Handel och välstånd genom historien

REMISSVAR — 12 december 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

NYHET — 9 december 2022

Stellinger: ”Oro och frågetecken kring USA:s klimatsatsning IRA”

USA tar stora steg i rätt riktning med IRA för att nå sina åtaganden enligt Parisavtalet. Men det är olyckligt att lagen innehåller såväl diskriminerande som handelshindrande delar. Fri handel, inte stängda gränser, är en förutsättning för den gröna omställningen, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET — 9 december 2022

Grön omställning i fokus när USA och EU talade handel

Mötet mellan representanter för Handels- och teknikrådet, TTC, från EU och USA resulterade i flera överenskommelser. Bland annat ska den gröna omställningen prioriteras, avtal om ömsesidigt erkännande förlängas eller utökas, och en färdplan för AI lanseras.
NYHET — 23 november 2022

Prioriteringar inför handelsmötet EU – USA

Handelspolitiska rådsgruppen initierades 2021. Inför det tredje mötet i december har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, prioriterat områden för det svenska näringslivet.
REMISSVAR — 6 juli 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

NYHET — 1 juli 2022

EU och Nya Zeeland ingår handelsavtal

Ett ambitiöst frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och Nya Zeeland. Den bilaterala handeln beräknas växa med cirka 30 procent. ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”, skriver Svenskt Näringslivs handelsexperter.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist