Björn Wedin

Expert handelspolitik

Internationella handelsfrågor, handelspolitik, frihandelsavtal, WTO.

Senaste artiklar av Björn Wedin

NYHET — 12 mars 2024

Few outcomes from the WTO’s Ministerial Conference

The 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO), MC13, started with limited expectations of significant outcomes; ultimately, such expectations proved well founded. However, some good news also emerged, experts Ester Eriksson and Björn Wedin write.
NYHET — 12 mars 2024

Få resultat från WTO:s ministerkonferens

De låga förväntningarna på WTO:s ministerkonferens visade sig till stor del infrias, men det finns ljuspunkter. Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
NYHET — 4 mars 2024

A Europe Unlocked wish list for Enrico Letta

In November last year, 17 business organisations together launched Europe Unlocked – a campaign coalition designed to encourage the incoming European Commission to place a greater emphasis on competitiveness through open and competitive markets.
NYHET — 5 oktober 2023

Global trade faces headwinds

Businesses need progress in the making of modern trade rules fit for the 21st century. The WTO Ministerial Conference, MC13, in February provides a venue in that sense. However, many obstacles remain to be cleared as global trade still faces headwinds.
NYHET — 29 september 2023

Den globala handeln jobbar i motvind

WTO:s ministerkonferens, MC13, i februari blir ett rejält test. Kommer näringslivets önskemål om moderna handelsregler och globala lösningar att hörsammas? Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
NYHET — 2 juni 2023

High-level seminar on The EU trade agenda until the 2024 European elections

On May 24, Confederation of Swedish Enterprise, together with the Spanish Confederation of Business Organizations (CEOE) and the Federation of Belgian Enterprises (VBO-FEB), organised a seminar in Brussels.
NYHET — 31 maj 2023

Högnivåseminarium: Samförstånd om proaktiv handelsagenda i EU

”En handelsagenda som fokuserar på nya och förstärkta handelsmöjligheter för Europa och europeiska företag är viktigare än någonsin”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, under ett högnivåseminarium i Bryssel.
NYHET — 2 mars 2023

Proposed rules on corporate governance risk having negative effects on sustainable transition

The proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive is approaching its final phase as the European Parliament is negotiating its position prior to the initiation of the trilogue with the Council and the Commission.
NYHET — 1 mars 2023

Due diligence i leverantörskedjor måste göras hanterbart och inte hämma befintligt hållbarhetsarbete

Direktivförslaget Corporate Sustainability Due Diligence måste bli praktiskt tillämpbart och inte hämma företagen i hållbarhetsarbetet.
NYHET — 17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist