Björn Wedin

Expert handelspolitik

Internationella handelsfrågor, handelspolitik, frihandelsavtal, WTO.

Senaste artiklar av Björn Wedin

NYHET — 2 mars 2023

Proposed rules on corporate governance risk having negative effects on sustainable transition

The proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive is approaching its final phase as the European Parliament is negotiating its position prior to the initiation of the trilogue with the Council and the Commission.
NYHET — 1 mars 2023

Due diligence i leverantörskedjor måste göras hanterbart och inte hämma befintligt hållbarhetsarbete

Direktivförslaget Corporate Sustainability Due Diligence måste bli praktiskt tillämpbart och inte hämma företagen i hållbarhetsarbetet.
NYHET — 17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
NYHET — 23 september 2022

Stärk dialogen mellan näringslivet och WTO

Världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, behöver hjälpa till att sätta fokus på behovet av moderna globala handelsregler. ”Näringslivet spelar en viktig roll i arbetet. Det är trots allt företag som bedriver internationell handel”, skriver Björn Wedin, expert på handelspolitik.
NYHET — 20 juni 2022

WTO visar livstecken

Handelsministrarna från Världhandelsorganisationens 164 medlemsländer samlades i Genève för den två år uppskjutna ministerkonferensen – MC12. Förväntningarna på konkreta resultat var svala men efteråt kan konstateras att det multilaterala handelssystemet visar livstecken.
NYHET — 7 juni 2022

Business survey: delivery delays are hampering imports 

Swedish businesses face major problems with their imports. In the Confederation of Swedish Enterprise’s latest survey, more than eight out of ten companies say they are encountering problems. It is mainly delays in deliveries and rising prices that they are experiencing.
NYHET — 24 maj 2022

Företagarpanelen: Leveransförseningar hämmar importen 

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning anger drygt åtta av tio företag att de har problem när de importerar, främst är det förseningar i leveranser och stigande priser som drabbar företagen. Lösningen på problemen stavas för drygt hälften av de importerande företagen: ökad lagerhållning.
NYHET — 29 mars 2022

New framework for data flows between the EU and the US positive for transatlantic trade

EU and US are one step closer to introducing a new framework for free transatlantic data flows, which is a welcome development for transatlantic trade.
NYHET — 29 mars 2022

Nytt ramverk för dataflöden positivt för transatlantisk handel

EU och USA är överens om att skapa nya regler för dataöverföring. En viktig politisk signal, konstaterar Svenskt Näringslivs handelsexperter.
NYHET — 7 december 2021

Nu blir det enklare att handla tjänster globalt

Världshandelsorganisationen, WTO, har enats om att göra det lättare för tjänsteföretag att bedriva handel med omvärlden. ”Det blir både smidigare, snabbare och mindre kostsamt”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist