NYHET29 september 2023

Den globala handeln jobbar i motvind

WTO:s ministerkonferens, MC13, i februari blir ett rejält test. Kommer näringslivets önskemål om moderna handelsregler och globala lösningar att hörsammas? Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.

Foto: TT

Den 12–15 september samlades representanter från hela världen i Genève, Schweiz, för Världshandelsorganisationens, WTO, årliga Public Forum. Sammankomsten lockade i år 3 400 deltagare, och Svenskt Näringsliv fanns representerade på plats. Temat för forumet kretsade kring den globala handelns roll i att forma en grönare och mer hållbar framtid. Men även om hållbarhet präglade diskussionerna under de fyra dagarna fanns en tydlig medvetenhet om ytterligare en utmaning; den systemkris som pågår och dess påverkan på WTO:s substans.

Årets Public Forum anordnades i en tid då det inte saknas komplexa frågor att ta itu med. Det globala ekonomiska landskapet har genomgått betydande förändringar sedan det multilaterala handelssystemet etablerades för sju decennier sedan. Geopolitik och nationell säkerhet trumfar allt oftare de ekonomiska argumenten och fördelarna med en djupare handelsintegration vilket delvis har lett till en ökad skepticism gentemot det multilaterala handelssystemet och WTO.

Mot den bakgrunden blir det än viktigare att skapa forum för dialog och forum för att hitta gemensamma lösningar framåt

Stora medlemmar anklagas för att välja fritt vilka regler de väljer att efterfölja och EU går framåt med unilaterala initiativ som sticker i ögonen på handelspartners runtom i världen. En allt större splittring märks samtidigt mellan utvecklingsländer och mer utvecklade länder. För att nämna några exempel. Samtidigt står vi inför en klimatkris som behöver lösas på global nivå och där handeln spelar en stor roll.

Mot den bakgrunden blir det än viktigare att skapa forum för dialog och forum för att hitta gemensamma lösningar framåt där riskerna med att fragmentera det multilaterala handelssystemet kan belysas, och där det faktum att den globala handeln som viktig källa till välstånd, säkerhet och fred får träda fram. Världen står inför betydande utmaningar som kräver gemensamma lösningar.

WTO:s ministerkonferens MC13 runt hörnet

Årets Public Forum är extra intressant med hänsyn till att WTO:s nästa ministerkonferens, MC13, äger rum i Abu Dhabi den 26–29 februari nästa år. Det finns några frågor som vi följer särskilt noggrant inför det.

E-handelsmoratoriet: Den ständigt återkommande frågan. Sedan 1998 har medlemsländerna enigt beslutat vid varje ministerkonferens att avstå från att införa tullar på digitala överföringar. Moratoriet förlängdes vid MC12 2022 men osäkerheten inför MC13 kvarstår i allra högsta grad. Ett fåtal länder hotar med att blockera förlängningen med hänsyn till tappade tullintäkter (trots att forskning visar på motsatsen) och behov av ”policy space”. Att man gemensamt heller inte lyckats definiera vad en ”digital överföring” är, gör att Pandoras ask öppnas om moratoriet faller.

Moratoriet utgör en ödesfråga inte bara för företag utan även för WTO som organisation. Om det skulle upphöra skulle WTO för första gången sedan dess grundande tillåta medlemsländer att införa tullar i någon form – något som organisationen skapades för att motverka. Symboliskt hade detta varit katastrofalt.

Från näringslivets sida är det av högsta prioritet att moratoriet förlängs (och helst görs permanent), något som även WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo Iweala, påpekade i möten med oss under Public Forum.

WTO-reform: WTO-reform är en annan central fråga inför ministermötet MC13. I synnerhet gäller det att återigen få till stånd ett fungerande dispytlösningssystem. Sedan en tid tillbaka blockerar USA tillsättandet av nya domare till dispytlösningssystemets överprövningsorgan, vilket gör att utlåtanden i dispytlösningen som överklagas till överprövningsorganet blir verkningslösa. Det råder en frustration bland andra medlemsländer över USA:s återhållsamma inställning när det gäller att hitta en lösning på diskussionerna om WTO:s tvistlösningsorgan och för att komma framåt behöver USA engageras.

E-handelsförhandlingarna: De plurilaterala förhandlingarna (bestående av en mindre grupp WTO-medlemmar som går fram i egna förhandlingar) om ett e-handelsavtal har länge haft som mål att slutföras till MC13. Trots att målet fortfarande kvarstår kommer det att bli tufft. Svåra frågor återstår att komma överens om, exempelvis frågan om dataflöden där EU håller emot och förbud mot krav på datalokalisering. Om ett e-handelsavtal skulle komma på plats skulle det betyda mycket för svenska företag.

Övriga frågor som är i ropet inför MC13 gäller exempelvis den om industrisubventioner, där samtal har förts om än i ett mycket initialt skede, samt miljö- och klimatfrågan. Inom den senare har ett flertal länder gått samman i plurilaterala förhandlingar som exempelvis rör plastförorening och reducering av subventioner till fossila bränslen. Någon form av gemensamt uttalande väntas under MC13 kring åtminstone den förstnämnda där bland annat Kina är med och leder förhandlingarna.

Samtidigt har flertalet länder uttryckt kritik mot EU (och delvis även andra länder) som utvecklat ett flertal unilaterala instrument på miljö- och klimatområdet, som CBAM och avskogningsförordningen. Dessa väcker oro hos länder som ser risk för ökade handelskostnader och hinder för sin egen ekonomiska utveckling. På samma tema finns också en oro från mindre utvecklade länder kring de mer utvecklade ländernas subventionsintensiva ”gröna” industripolitik.

MC13 blir ett rejält test för medlemskretsen inom WTO. Näringslivet efterfrågar moderna handelsregler och dagens utmaningar kräver globala lösningar. Detta hoppas vi ska genomsyra den stora ministerkonferensen i februari 2024.

WTOInternationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist