WTO

Sverige och svenska företag är beroende av väl fungerande regler för internationell handel. Dessa sätts genom överenskommelser mellan länder inom Världshandelsorganisationen WTO. WTO:s roll är också att vara ett forum där medlemmarna kan förhandla om handelsavtal och lösa handelskonflikter.

Kontaktpersoner

Henrik Isakson

Senaste artiklarna

NYHET — 15 april 2024

Navigating the Trade Landscape

Global trade system under pressure: read here about the challenges and how to foster a prosperous and stable international trade environment.
NYHET — 12 mars 2024

Få resultat från WTO:s ministerkonferens

De låga förväntningarna på WTO:s ministerkonferens visade sig till stor del infrias, men det finns ljuspunkter. Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
NYHET — 26 februari 2024

Stora värden på spel vid WTO-mötet: ”Tiden är knapp”

Flera avgörande frågor står på agendan när länderna i WTO samlas för ministermöte i Abu Dhabi. ”Vi behöver helt klart bidra när globala handelsregler ska beslutas”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, som närvarar vid mötet.
NYHET — 25 februari 2024

The Importance of Extending the WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions

The 13th Ministerial Meeting (MC13) of the World Trade Organisation (WTO) is taking place in Abu Dhabi on 26-29 February. The Ministerial Conference is the most important decision-making body of the WTO, and several important issues with significant implications for global trade are being discussed.
NYHET — 5 oktober 2023

Global trade faces headwinds

Businesses need progress in the making of modern trade rules fit for the 21st century. The WTO Ministerial Conference, MC13, in February provides a venue in that sense. However, many obstacles remain to be cleared as global trade still faces headwinds.
NYHET — 29 september 2023

Den globala handeln jobbar i motvind

WTO:s ministerkonferens, MC13, i februari blir ett rejält test. Kommer näringslivets önskemål om moderna handelsregler och globala lösningar att hörsammas? Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
NYHET — 31 maj 2023

Högnivåseminarium: Samförstånd om proaktiv handelsagenda i EU

”En handelsagenda som fokuserar på nya och förstärkta handelsmöjligheter för Europa och europeiska företag är viktigare än någonsin”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, under ett högnivåseminarium i Bryssel.
NYHET — 17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
NYHET — 23 september 2022

Stärk dialogen mellan näringslivet och WTO

Världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, behöver hjälpa till att sätta fokus på behovet av moderna globala handelsregler. ”Näringslivet spelar en viktig roll i arbetet. Det är trots allt företag som bedriver internationell handel”, skriver Björn Wedin, expert på handelspolitik.
NYHET — 29 juni 2022

The WTO is showing signs of life

Last week, the trade ministers of WTO’s 164 Member States gathered for the postponed biennial ministerial conference. Expectations of concrete results ahead of the conference were lukewarm, but now is seems fair to say that the multilateral trading system is showing signs of life once again.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist