WTO

Sverige och svenska företag är beroende av väl fungerande regler för internationell handel. Dessa sätts genom överenskommelser mellan länder inom Världshandelsorganisationen WTO. WTO:s roll är också att vara ett forum där medlemmarna kan förhandla om handelsavtal och lösa handelskonflikter.   

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 29 juni 2022

The WTO is showing signs of life

Last week, the trade ministers of WTO’s 164 Member States gathered for the postponed biennial ministerial conference. Expectations of concrete results ahead of the conference were lukewarm, but now is seems fair to say that the multilateral trading system is showing signs of life once again.
NYHET — 20 juni 2022

WTO visar livstecken

Handelsministrarna från Världhandelsorganisationens 164 medlemsländer samlades i Genève för den två år uppskjutna ministerkonferensen – MC12. Förväntningarna på konkreta resultat var svala men efteråt kan konstateras att det multilaterala handelssystemet visar livstecken.
NYHET — 5 maj 2022

Handelsrelationer bottenfrusna eller entusiastiska

Den ryska invasionen av Ukraina har resulterat i rekorddåliga handelsrelationer mellan väst och Ryssland. Samtidigt har förhållandet förbättrats avsevärt på andra håll, konstaterar Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv.
NYHET — 12 december 2021

Easier to trade services globally

The World Trade Organization has agreed to make it easier for service companies to trade with the rest of the world. ”It will be smoother, faster and less costly,” says Anna Stellinger, head of international and EU affairs.
NYHET — 7 december 2021

Nu blir det enklare att handla tjänster globalt

Världshandelsorganisationen, WTO, har enats om att göra det lättare för tjänsteföretag att bedriva handel med omvärlden. ”Det blir både smidigare, snabbare och mindre kostsamt”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET — 6 december 2021

WTO Ministerial Conference postponed - a lost opportunity or an opportunity to reach the goal 

The WTO is the primary enabler of rules-based international trade. However, several parts of the organisation urgently need to be modernised if it is to remain relevant in the future.
NYHET — 1 december 2021

WTO:s ministerkonferens uppskjuten – en förlorad möjlighet eller en möjlighet att nå i mål 

WTO är den primära möjliggöraren för regelbaserad internationell handel. Flera delar av organisationen behöver däremot moderniseras för att den ska förbli relevant.
NYHET — 18 mars 2021

Näringslivet vill ha bättre dialog med WTO 

I ett öppet brev till Världshandelsorganisationens nya generaldirektör lyfter Svenskt Näringsliv och ytterligare 13 näringslivsorganisationer från sex kontinenter behovet av bättre samarbete med WTO.
RAPPORT — 17 mars 2021

Confederation of Swedish Enterprise’s priorities for the WTO in 2021 and beyond

RAPPORT — 16 mars 2021

Svenskt Näringslivs prioriteringar för WTO 2021 och framåt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist