NYHET23 september 2022

Stärk dialogen mellan näringslivet och WTO

Världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, behöver hjälpa till att sätta fokus på behovet av moderna globala handelsregler. ”Näringslivet spelar en viktig roll i arbetet. Det är trots allt företag som bedriver internationell handel”, skriver Björn Wedin, expert på handelspolitik.

WTO måste utvecklas och moderniseras framåt, och näringslivet vill och behöver vara en del av den resan, anser Björn Wedin, expert på handelspolitik. Foto: Stephen B. Morton

WTO:s Public Forum är äntligen tillbaka fullt ut 2022 efter att ha begränsats under pandemiåren. Konferensen kallas ibland för handelspolitikens Almedalen och samlar regeringsföreträdare, civilsamhälle, företag, forskare, studenter och fler därtill för att under fyra dagar samtala om den globala handelns kommande utmaningar. Tema för konferensen i år är ”Towards a Sustainable and Inclusive Recovery” och det är ingen högoddsare att fokus i år ligger på grön och digital omställning.

Björn Wedin, expert på handelspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Public Forum är viktigt ur flera aspekter. Dels för att det samlar handelskunniga från alla världens hörn, dels för att det innebär en chans att visa att WTO fortfarande engagerar och har en roll när globala handelsregler ska utformas. Detta år har WTO för första gången på länge vind i seglen från vad många skulle benämna som ett lyckat MC12 – något man nu måste bygga vidare på tillsammans med näringsliv och andra intressenter.

Ministerkonferensen i juni handlade mycket om stora frågor som länge tröskats bland medlemsländerna, exempelvis förhandlingar om fiskesubventioner som pågått i 20 år och om reform av organisationen. Frågorna har kommit att bli existentiella då organisationen haft svårt att röra sig framåt utan konkreta resultat i just dessa förhandlingar.

Ett underbetyg

När man nu nådde välkommen framgång i en del av dem är det viktigt att konkreta handelsregler som förbättrar och förenklar för företagen återigen hamnar i fokus. Trots framgångarna under MC12 är det ett faktum att det än idag inte finns lämpliga regler för exempelvis e-handel, vilket är ett underbetyg år 2022. Det är dags att modernisera och utveckla regelboken och vi hoppas att Public Forum blir en skjuts för den processen.

I denna modernisering spelar näringslivet en mycket viktig roll. Det är trots allt företag som bedriver internationell handel. Idag saknas en strukturerad dialog mellan WTO och näringslivet vilket är något vi på Svenskt Näringsliv tillsammans med tretton systerorganisationer på sex kontinenter påpekat genom detta initiativ. Tillsammans har vi tagit fram fem förslag på hur dialogen skulle kunna förbättras och vi har fått mycket god respons, både från näringsliv, medlemsländer och WTO-sekretariatet.

Arbetet med att stärka dialogen med WTO fortsätter under Public Forum. Under konferensens andra dag anordnar Svenskt Näringsliv tillsammans med vår tyska systerorganisation BDI en interaktiv workshop på temat, där målet blir att staka ut nästa steg i processen. Panelen, som anordnas på plats i Genève, består av bland annat den tyska ambassadören till WTO, företrädare från svenskt och brasilianskt näringsliv, samt International Trade Centre.

WTO måste utvecklas och moderniseras framåt, och näringslivet vill och behöver vara en del av den resan. Den startar 27 september i Genève.

WTO
Skriven avBjörn Wedin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist