NYHET26 februari 2024

Stora värden på spel vid WTO-mötet: ”Tiden är knapp”

Flera avgörande frågor står på agendan när länderna i WTO samlas för ministermöte i Abu Dhabi. Med på plats är bland andra Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor. ”Vi behöver helt klart bidra när globala handelsregler ska beslutas”, säger hon.

Ngozi Okonjo-Iweala, WTO:s generaldirektör, och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor. Bild: Markus Schreiber, TT, Kate GaborFoto: Markus Schreiber, TT, Kate Gabor

Den 26 februari och fyra dagar framåt samlas över 160 länder i Abu Dhabi för att diskutera och besluta om framtidens handelsregler. Det är i en tid av många och djupa geopolitiska kriser som Världshandelsorganisationen (WTO) håller sitt trettonde ministermöte, MC13. Regeringsrepresentanter från hela världen, från Sverige såväl som USA, Kina, Indien och våra europeiska grannar, är med när komplicerade frågor om subventioner, tullar och elektronisk handel ska diskuteras. Och det är mycket som står på spel.

Eftersom WTO utgör grundbulten för den globala handeln, och en mycket stor del av de europeiska och svenska företagens handel regleras av de multilaterala avtal som förhandlas fram inom WTO, är ministermötena av väldigt stor betydelse.

”Helt avgörande” med gemensamma och globala regelverk

Handelsregelverken täcker såväl varor, som tjänster och immaterialrätt och syftet är att skapa transparenta och icke-diskriminerande regler som gäller över alla medlemsländer.

Med i den svenska delegationen, som förutom utrikeshandelsministern består av representanter från regeringen, en handfull relevanta myndigheter och samhällsaktörer, är Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

– Att WTO fungerar och att vi har gemensamma och enkla globala regelverk är helt avgörande. Det gynnar handel, tillväxt och utveckling. Både små och stora länder, fattiga och rika, vinner på gemensamma och transparenta regelverk och det gör även de som faktiskt handlar, det vill säga företagen. När WTO lyckas förhandla fram bra avtal är det något vi alla vinner på, säger hon.

Utmanande för 164 länder att komma överens

Men enligt Anna Stellinger har WTO under de senaste åren inte lyckats leverera fullt ut i förhandlingarna om de framtida globala handelsreglerna. Organisationen drivs av konsensus, det vill säga att alla länder måste komma överens. Om alla 164 länder inte är överens i alla delar så blir det inget avtal.

– Det säger sig självt att det ofta är svårt för 164 länder att komma överens. Dels för att man ser olika på själva nyttan av handel, dels för att det finns olika utgångspunkt i utvecklingsländer och rikare länder. Sedan är det uppenbart att de växande spänningarna mellan Kina och USA, men också andra globala aktörer som Indien och Ryssland, inte gynnar förhandlingarna. Resultatet blir att WTO har svårt att komma framåt i förhandlingar som är avgörande för den globala handeln och det drabbar företagen direkt.

De senaste åren har bland annat inneburit en allt tydligare splittring mellan det globala syd och mer utvecklade länder, där en del har satt i system att blockera vissa frågor i syfte att nå framgång i andra. Ett annat problem har varit att USA blockerat tillsättandet av nya domare till överprövningsorganet inom organisationens tvistlösningssystem, vilket gjort organisationen som rättskipare i handelsdispyter mer tandlös.

Plurilaterala förhandlingar ett sätt att komma framåt

Men alla förhandlingar har inte stått stilla. Till följd av att alla medlemsländer har svårt att komma överens multilateralt, väljer en del likasinnade länder att i mindre grupp gå framåt i gemensamma frågor, med så kallade plurilaterala förhandlingar. Men resultatet från de förhandlingarna gäller inte hela medlemskretsen i WTO utan bara de länder som aktivt valt att vara med. Ett sådant exempel är e-handelsförhandlingarna, där 90 av de 164 länder som ingår i WTO är med.

”Världshandeln kan inte vänta på oändligt långa förhandlingar som kör fast av ibland svårbegripliga skäl. I tider av konflikter, geopolitiska spänningar och protektionism är det viktigare än någonsin att WTO levererar.”
Anna Stellinger, Chef för internationella och EU-frågor

Det enda kravet är att förhandlingarna är transparenta och är öppna för alla länder att ansluta sig till vid valfri tidpunkt. Strategin med plurilaterala förhandlingar uppskattas av många länder men ogillas av ett fåtal – som exempelvis Indien och Sydafrika.

– Vi tycker att det är bra att de länder som vill har möjlighet att gå längre i förhandlingarna, när multilaterala lösningar inte är möjliga. Vi kan inte låta ett eller ett par länder blockera hela WTO. Så länge förhandlingarna är öppna för alla länder att ansluta sig, är de här avtalen ett mycket bra komplement. Världshandeln kan inte vänta på oändligt långa förhandlingar som kör fast av ibland svårbegripliga skäl. I tider av konflikter, geopolitiska spänningar och protektionism är det viktigare än någonsin att WTO levererar. Och då är de här så kallade plurilaterala avtalen, för de som är villiga att förhandla, en pragmatisk lösning.

Vill se fortsatt förbud mot tullar för digitala överföringar

Inför årets möte hoppas Anna Stellinger och Svenskt Näringsliv att moratoriet som förbjuder medlemsländerna att införa tullar för digitala överföringar förlängs. Skulle det inte förlängas vore det första gången WTO ger sina medlemmar möjligheten att införa tullar på handel, något som går emot hela syftet med att organisationen grundades på 1990-talet. Andra saker som ligger högt på önskelistan är en återuppbyggnad av ett fungerande tvistlösningssystem och överprövningsorgan samt att WTO stärker sin dialog med näringslivet.

– I praktiken skulle det innebära att WTO skulle gå bakåt, inte framåt, om förbudet att införa tullar för digitala överföringar inte förlängdes. Men det finns en hel del annat vi behöver driva på i en positiv riktning. Det vore mycket välkommet, även om det inte är en enkel fråga, att medlemsländerna inledde samtal om hur man kan begränsa de skadliga effekterna av nationella industrisubventioner.

”Många företag reflekterar säkert inte över att de använder WTO-regelverken dagligen. Och varför skulle de det? Men alla skulle, kan jag lova, märka om WTO inte fanns.”

För Svenskt Näringsliv är det viktigt att vara på plats i Abu Dhabi för att visa hur viktigt WTO är för företagen i en tid när allt fler ifrågasätter organisationens – och världshandelns – nytta. Därför kommer Svenskt Näringsliv att arrangera ett större event i samband med årets ministermöte.

– Efter att ha deltagit i flera av WTO:s ministermöten över åren, har det slagit mig hur ofta företagen hamnar i skymundan. Det är ju trots allt företagen som använder regelverken, som känner till var hindren finns, och som kan ge ovärderliga medskick i förhandlingarna. Vi behöver helt klart bidra, konkret och med envishet, när globala handelsregler ska beslutas. Därför bjuder vi tillsammans med BusinessEurope och US Chamber of Commerce in företag på plats i Abu Dhabi till ett stort seminarium med representanter från myndigheter, WTO, näringslivsorganisationer och regeringsföreträdare. Företagen måste upp på banan igen. Tiden är knapp.

Precis som inför det senaste ministermötet, MC12, är tongångarna inför MC13 något dystra och man väntar sig inte några större framgångar. Anna Stellinger menar att risken för ”backsliding” i WTO-reglerna är reell och att det är något som kan bli verklighet om fler parter börjar ifrågasätta värdet av en organisation som de menar inte kan leverera framsteg.

– Många företag reflekterar säkert inte över att de använder WTO-regelverken dagligen. Och varför skulle de det? Men alla skulle, kan jag lova, märka om WTO inte fanns. Tullar, krångel och osäkerhet hade blivit priset. Därför är det så viktigt att näringslivet höjer rösten och bidrar konstruktivt till förhandlingarna i WTO.

WTO:s toppmöte MC13 pågår i Abu Dhabi 26-29 februari 2024.

WTOFrihandelHandel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist