Frihandel

Senaste artiklarna

NYHET — 26 februari 2024

Stora värden på spel vid WTO-mötet: ”Tiden är knapp”

Flera avgörande frågor står på agendan när länderna i WTO samlas för ministermöte i Abu Dhabi. ”Vi behöver helt klart bidra när globala handelsregler ska beslutas”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, som närvarar vid mötet.
RAPPORT — 13 februari 2024

Orsaken till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsrecept för att börja vinna affärerna

RAPPORT — 16 januari 2024

Building security through competitiveness - position on EU economic security strategy

NYHET — 1 december 2023

Anna Stellinger om nya handelsstrategin: ”Ambitiöst”

Den nya strategin för Sveriges utrikeshandel innebär enligt regeringen ”ett bredare helhetsgrepp”. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, är nöjd. ”Det är mycket välkommet med en ambitiös handelsstrategi”, säger hon.
NYHET — 31 maj 2023

Stellinger om toppmötet: ”Vi behöver underlätta handel och investeringar”

Under det omskrivna handelsmötet TTC i Luleå träffades internationella toppolitiker, företagare och näringslivsföreträdare. Anna Stellinger, chef för internationella frågor, pekade på vikten av att underlätta för handel och investeringar.
NYHET — 11 maj 2023

Ljusning för frihandelsavtal med Sydamerika

Efter mer än två decennier av diskussioner verkar en öppning nu ha skett i förhandlingarna mellan EU och fyra länder i Sydamerika. ”Inget annat frihandelsavtal sänker tullar i så hög grad som detta”, säger Henrik Isakson, Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 22 mars 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

NYHET — 1 mars 2023

Västra Götaland exporterar mest i Sverige

En av de största faktorerna som har bidragit till att bygga Sveriges välstånd är det fria utbytet av varor och tjänster med företag i andra länder. Västra Götaland har länge varit en internationell handelsplats och är än idag det län som exporterar varor av mest värde jämfört med övriga län.
NYHET — 18 januari 2023

Kompass ska få fart på EU:s konkurrenskraft

Inför det svenska ordförandeskapet i EU lanserar Svenskt Näringsliv en strategi som förhoppningsvis ska implementeras i EU-arbetet. Det handlar om att värna och inte minst öka EU:s konkurrenskraft.
RAPPORT — 18 januari 2023

Handel och välstånd genom historien

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist