Rapport13 februari 2024

Orsaken till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsrecept för att börja vinna affärerna

Svenska företag vinner en mycket låg andel av de kontrakt som FN-organen upphandlar årligen, trots att Sverige är stora bidragsgivare till FN. I jämförelse med vårt grannland Danmark är siffran anmärkningsvärt låg. Vad detta beror på och vad som kan göras åt detta har diskuterats under lång tid av flera regeringar och i interpellationer i Riksdagen.

Svenska företag är duktiga på hållbarhet och innovation och har mycket att bidra med till FN-organen. Det råder politisk konsensus om att svenska företag behövs, och efterfrågas, i FN-systemet. Att svenska företag bearbetar FN-marknaden och ser vilka möjligheter som finns där har ingått i Sveriges exportstrategi. Som en del i exportstrategin har tidigare regeringar utarbetat strategier för affärsfrämjande gentemot FN-systemet. Målet med strategin för affärsfrämjandet är att svenska företag ökar och förbättrar sin marknadsbearbetning gentemot FN-systemet, att fler företag än tidigare bearbetar FN-marknaden, att bearbetningen breddas till fler svenska produkt- och tjänstesektorer än tidigare samt att innovativa svenska företag lyfts fram. Med anledning av fick Business Sweden ansvar att stärka affärsområdet Internationellt upphandlade affärer. Tyvärr har dessa satsningar inte gett resultat, andelen företag som vinner kontrakt med ett FN-organ är konstant låg.

Skriven avEllen Hausel HeldahlMarc Lundwall och Magnus Josephson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist