Upphandling

Senaste artiklarna

NYHET — 3 juli 2023

Omtag kring upphandlingsfrågan i Sala: ”Ska vara mer kreativa”

I många år har frågan om offentlig upphandling fått låga betyg av företagare. I takt med den negativa utvecklingen har fler kommuner börjat prioritera frågan och initiera dialog med företagare för att öka förståelsen och underlätta medverkan i kommunernas upphandlingar.
NYHET — 8 maj 2023

Ny granskning: Stor potential för kommunerna i Jönköpings län att göra fler affärer med näringslivet

Det finns stora skillnader bland kommunerna i Jönköpings län när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.
NYHET — 21 april 2023

“Möjliggör för fler företag att vara med och tävla om affärerna”

Större fokus på kvalitet istället för pris och mer relevanta kravspecifikationer. Det hade fått fler företag att lämna anbud i de halländska kommunernas upphandlingar.
NYHET — 20 april 2023

För få företag är med och tävlar om kommunernas affärer

Större fokus på kvalitet istället för pris och mer relevanta kravspecifikationer. Det hade fått fler företag att lämna anbud i de västsvenska kommunernas upphandlingar.
NYHET — 1 mars 2023

Krokom väljer kategoristyrning

Som en av de första kommunerna i Jämtlands län satsar Krokoms kommun på att vinkla om arbetet med inköp och upphandling till kategoristyrning och införande av en inköpsorganisation. Arbetet har redan påbörjats och förändringen kommer att ske stegvis under 2023.
NYHET — 27 januari 2023

Norsjö värderar företagens åsikter högt

Norsjö kommun jobbar medvetet med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagen att delta i upphandlingar. ”Det är företagen som är experterna och det är därför värdefullt när de kommer med sina inspel till oss”, säger Emma Lindfors, upphandlare i Norsjö kommun..
NYHET — 2 november 2022

Ny nivå av offentliga upphandlingar

Arbetet med offentliga inköp behöver fortsätta att utvecklas för att nå ännu bättre slutresultat. Det säger de båda experterna Ellen Hausel Heldahl och Ulrica Dyrke som vid sitt besök i Västernorrland ville belysa näringslivets reflektioner och inspirera i ämnet.
NYHET — 10 oktober 2022

Varför Uppsala kommun

”Om Uppsala menar allvar med att förbättra sitt företagsklimat måste man städa bort verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet och lägga ut så mycket som möjligt på entreprenad”. Det skriver Anna-Lena Holström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
RAPPORT — 8 juni 2022

Rättsutredning relaterad till Kommunal kompetens inom försäljning och installation av solceller och laddinfrastruktur för fordon

NYHET — 24 maj 2022

Nya regler förenklar offentliga upphandlingar  

Vid ett möte i Östersund berättade Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert från Svenskt Näringsliv och Gustaf Danielsson från Upphandlingskontoret om EU´s nya upphandlingsregler och möjligheten att upphandla bättre.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist