Upphandling

Webbinarier och evenemang

Senaste artiklarna

RAPPORT — 13 februari 2024

Orsaken till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsrecept för att börja vinna affärerna

NYHET — 16 januari 2024

Västsvenska företag: Då vill vi lämna anbud

Totalt genomför landets kommuner nästan 13 000 upphandlingar årligen. Trots att offentliga upphandlingar är en stor potentiell marknad för många företag och ett sätt för kommuner att bespara skattemedel, är anbuden få. Vi har frågat företagen varför.
NYHET — 15 januari 2024

Företagen i Jönköpings län: Då vill vi lämna anbud

Totalt genomför landets kommuner nästan 13 000 upphandlingar årligen. Trots att offentliga upphandlingar är en stor potentiell marknad för många företag och ett sätt för kommuner att använda skattemedel på ett effektivt sätt, är anbuden få. Vi har frågat företagen varför.
NYHET — 15 januari 2024

Värmländska företag: Så blir upphandling mer attraktivt

Totalt genomför landets kommuner nästan 13 000 upphandlingar årligen. Trots att offentliga upphandlingar är en stor potentiell marknad för många företag och ett sätt för kommuner att bespara skattemedel, är anbuden få. Vi har frågat företagen varför.
NYHET — 15 januari 2024

Halländska företag: Då vill vi lämna anbud

Totalt genomför landets kommuner nästan 13 000 upphandlingar årligen. Trots att offentliga upphandlingar är en stor potentiell marknad för många företag och ett sätt för kommuner att bespara skattemedel, är anbuden få. Vi har frågat företagen varför.
RAPPORT — 31 oktober 2023

Upphandlingar – guide för lokalt företagsklimat

NYHET — 25 oktober 2023

Kunskapsdag med upphandling i fokus

Upphandling får ofta lågt betyg i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Därför bjöd Svenskt Näringsliv, Byggföretagen och Fastighetsägarna in till en upphandlingsdag på Torsta. På programmet stod osund konkurrens, kategoristyrning och insikter i Upphandlingskontorets arbete.
NYHET — 3 juli 2023

Omtag kring upphandlingsfrågan i Sala: ”Ska vara mer kreativa”

I många år har frågan om offentlig upphandling fått låga betyg av företagare. I takt med den negativa utvecklingen har fler kommuner börjat prioritera frågan och initiera dialog med företagare för att öka förståelsen och underlätta medverkan i kommunernas upphandlingar.
NYHET — 8 maj 2023

Ny granskning: Stor potential för kommunerna i Jönköpings län att göra fler affärer med näringslivet

Det finns stora skillnader bland kommunerna i Jönköpings län när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.
NYHET — 21 april 2023

“Möjliggör för fler företag att vara med och tävla om affärerna”

Större fokus på kvalitet istället för pris och mer relevanta kravspecifikationer. Det hade fått fler företag att lämna anbud i de halländska kommunernas upphandlingar.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist