Upphandling

Senaste artiklarna

RAPPORT — 8 juni 2022

Rättsutredning relaterad till Kommunal kompetens inom försäljning och installation av solceller och laddinfrastruktur för fordon

NYHET — 24 maj 2022

Nya regler förenklar offentliga upphandlingar  

Vid ett möte i Östersund berättade Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert från Svenskt Näringsliv och Gustaf Danielsson från Upphandlingskontoret om EU´s nya upphandlingsregler och möjligheten att upphandla bättre.
NYHET — 16 maj 2022

Orimliga upphandlingar ger negativa effekter för kommun och invånare 

Daniel Bernhardsson driver taxiverksamhet i de tre nordligaste länen och när det kommer till upphandling menar han att de generellt sett är bristfälliga. ”Det ställs hur långtgående krav som helst och görs ingen konsekvensanalys. Upphandlingarna blir ibland orimliga” säger han. 
NYHET — 1 april 2022

Problematisk lagändring på upphandlingsområdet

Den idéburna sektorn ska växa, enligt regeringen. Förslaget får kritik från flera håll. ”Den föreslagna ändringen av lagen om offentlig upphandling är sannolikt inte förenlig med EU-rätten”, säger upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET — 30 mars 2022

Bättre styrning av offentlig upphandling är nödvändig

”Fler politiker och ledande tjänstepersoner engagerar sig i offentliga upphandling. Det handlar trots allt om cirka 800–900 miljarder kronor per år som har förutsättningar att förändra och utveckla samhället till det bättre”. Det skriver Kristin Lahed och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET — 29 mars 2022

Så kan kommunerna göra offentliga upphandlingar bättre

Svenskt Näringsliv har bildat ett företagarnätverk för att ta ett grepp om offentliga upphandlingar. Cecilia Aldén, vd på Arqly, har tydliga tips till kommunerna för att skapa bättre förutsättningar i frågan.
NYHET — 8 februari 2022

Åtta kommuner samverkar för bättre upphandlingar 

Åre kommun anslöt vid årsskiftet, som sista kommun, till länets gemensamma upphandlingskontor i Östersund. ”Förutom att vi vill bli mer företagarvänliga och närma oss näringslivet på ett tydligare sätt ser vi också möjlighet att dra nytta av kunskap och expertis som finns hos Upphandlingskontoret”, säger August Åkesson, inköpschef på Åre kommun. 
NYHET — 27 januari 2022

“Man beskriver det som en Volvo men förväntar sig två Ferraris”

Trots att upphandling är en stor marknad för många företag, så är det många som tycker att dagens processer är för krångliga och missvisande.
NYHET — 27 januari 2022

“Det ställs ofta orimliga krav på offentliga upphandlingar, vilket gör att många lokala parter och mindre företag utesluts”

Trots att det är en stor marknad för många företag och att upphandling är ett viktigt verktyg för att kommunerna ska kunna få ut mer av varje skattekrona så är det för få företag som är med och lämnar anbud. Johnny Grauengaard, Vd, bsv arkitekter & ingenjörer AB i Värnamo, menar att ett annat problem även är att kommunen kravställer upphandlingen för ambitiöst.
NYHET — 24 januari 2022

Bättre affärer när kommunen inför kategoristyrning

Med kategoristyrning, helhetssyn och uppföljningsmål har upphandlingsprocessen fått ett lyft i Umeå kommun. Pia Wangberg är biträdande upphandlingschef. Hon menar att arbetssättet, där upphandlaren är med från förstudie till avtalsuppföljning, har gjort mycket både för personalen och för leverantörerna. 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist