NYHET26 april 2024

Företagen i Kalmar län: upphandlingarna måste bli bättre

Varje år köper stat och kommun in varor och tjänster för över 900 miljarder kronor. Ändå är det relativt få företag som väljer att lägga anbud i många av upphandlingarna. Vi har frågat dem varför.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sverige är upphandling ett av de områden som får allra lägst betyg i Kalmar län. Vart fjärde företag i Kalmar län anser att upphandlingarna i länet inte håller en godtagbar nivå.

Varje år utannonseras över en stor mängd upphandlingar i Kalmar län. Upphandlingarna kan beröra allt från vardagliga produkter som pennor eller skolmat, till avancerade byggprojekt eller IT-lösningar. I många av upphandlingarna i Kalmar län lämnas endast ett, eller två, anbud. Det skrala intresset begränsar den offentliga sektorns möjlighet att få ut så mycket som möjligt för skattepengarna, men gör också att många företag missar goda affärsmöjligheter.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv
Foto: Stefan Tell

– Det måste bli mer attraktivt att delta i offentliga upphandlingar. När få företag deltar blir konkurrensen bristande, vilket leder till sämre affärer. I slutändan är det vård, skola och omsorg som blir lidande, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sverige är upphandling ett av de områden som får allra lägst betyg i Kalmar län. Vart fjärde företag i Kalmar län anser att upphandlingarna i länet inte håller en godtagbar nivå. Under det fjärde kvartalet 2023 ställde Svenskt Näringsliv därför ett flertal fördjupande frågor om upphandling till sin företagarpanel. 4 931 företag i Sverige svarade, varav 46 procent hade deltagit i upphandlingar.

– Resultatet visar att den vanligaste anledningen till att företag väljer bort att delta i upphandlingar är att det är ett alltför stort fokus på låga priser. Omvänt svarar företagen att ett större fokus på kvalité är den åtgärd som skulle gör dem mest intresserade av att börja lägga anbud, eller öka antalet anbud, säger Ulrica Bennesved.

48 procent av företagen i enkäten hade någon gång funderat på att delta i en upphandling, men senare valt att inte göra det. Utöver för stort prisfokus var de vanligaste anledningarna att avstå att administrationen var för omfattande och att chansen att vinna upphandlingen bedömdes som för liten. En femtedel av företagen uppger även att de haft misstankar om att värderingen av anbud inte kommer ske korrekt.

– Det visar att det finns en stor misstro mot upphandlingarna, trots att systemet är designat för att säkerställa en rättvis konkurrens. Det finns mycket förbättringar som måste ske för att göra upphandlingarna mer effektiva och attraktiva, men man måste också arbeta med att skapa en god dialog med företagen för att de ska vilja delta, säger Ulrica Bennesved.

En tidig dialog med företagen kan även vara viktig för att veta vad man ska upphandla. När företagen får ange vilka förändringar som skulle få dem mer intresserade av att delta i upphandlingar hamnar ”mer relevanta kravspecifikationer” näst högst upp.

– För att kommunerna ska kunna fokusera mer på kvalité behöver de också få en ökad insikt och kunskap kring vilka krav som är rimliga att ställa. Det är svårt att få utan att involvera företagen, säger Ulrica Bennesved.

Se mötesinspelning av webbinariet ”Effektivare offentlig upphandling är en nödvändighet” med Ellen Hausel Heldahl, juriskt och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, från den 25 april 2024 här.
Upphandling
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist