NYHET12 mars 2024

Få resultat från WTO:s ministerkonferens

Världshandelsorganisationens (WTO) trettonde ministerkonferens, MC13, inleddes med låga förväntningar på betydande resultat. De låga förväntningarna visade sig till stor del infrias, men det finns ljuspunkter. Det kanske viktigaste resultatet är att ministrarna från de 164 medlemsländerna enades om att förlänga moratoriet på tullar för e-handel med ytterligare två år.

Experterna Ester Eriksson och Björn Wedin.Foto: Stefan Tell

Moratoriet för e-handel är en nyckelfråga för näringslivet. Överenskommelsen förbjuder medlemsländerna från att införa tullar på elektroniska överföringar och har förlängts vid varje ministerkonferens sedan 1998. MC13 utgjorde inget undantag. Årets överenskommelse innehöll dock en ny skrivning som säger att moratoriet ska upphöra i mars 2026, om inte alla medlemsländer kan komma överens om att multilateralt förlänga det igen. Detta är en betydande skillnad i negativ riktning jämfört med tidigare överenskommelser som sätter extra press på medlemsländerna att hitta någon form av lösning under de kommande två åren.

Näringslivet har starkt förespråkat en permanent lösning på moratoriet och utvecklingen visar på nödvändigheten att WTO-medlemmarna fortsätter förhandlingarna för detta ändamål. Om en multilateral överenskommelse inte är möjlig måste medlemsländerna utreda möjligheten till att komma överens plurilateralt. Oavsett detta skulle ett misslyckande att multilateralt förlänga moratoriet innebära ett historiskt bakslag för WTO.

Andra positiva nyheter inkluderar att avtalet om reglering av inhemska tjänster trätt i kraft och slutförandet av förhandlingarna om investeringslättnader – två plurilaterala överenskommelser som kommer att medföra stora fördelar för svenska företag.

På den mer negativa sidan förblev flera viktiga förhandlingar olösta. När det gäller återställandet av tvistlösningssystemet enades medlemmarna om att sträva efter att hitta en långsiktig lösning innan årsskiftet. Av erfarenhet vet vi dock att detta inte är detsamma som att en lösning faktiskt finns på plats till slutet av året. Huvudfrågan är fortfarande att nå en lösning för att återupprätta ett fungerande överprövningsorgan, där USA spelar en viktig roll eftersom landet blockerar utnämningen av nya domare. Kommande presidentval i november minskar viljan i USA att åta sig för mycket inom förhandlingarna, vilket gör att deadline om att hitta en lösning innan årsskiftet ser osannolik ut.

Så, varför dessa begränsade framgångar? Huvudsakligen stavas det nationell politik.

Medlemsländerna lyckades inte heller slutföra den andra delen av förhandlingarna om fiskesubventioner eller komma framåt i jordbruksfrågor. Allt detta huvudsakligen på grund av Indiens motstånd. Dessa olösta frågor behöver nu fortlöpa i framtida förhandlingar i Genève, med förhoppningar om framsteg vid nästa WTO-ministermöte, MC14, som är planerat till mars 2026.

Så, varför dessa begränsade framgångar? Huvudsakligen stavas det nationell politik. USA förhöll sig passiva i förhandlingarna och Indien blockerade helt, och ofta ensamt, framsteg i de centrala frågorna för att vinna politiska poäng på hemmaplan. Båda länderna går till val under 2024. När allt är sagt och gjort är det näringslivet som får bära konsekvenserna av detta.

Men det finns fortfarande positiva tecken. Trots de blygsamma resultaten av WTO:s arbete på senare tid, var näringslivet starkt representerat i Abu Dhabi vilket understryker WTO:s fortsatta betydelse för näringslivet och näringslivets fortsatta stöd för organisationen. De befintliga WTO-reglerna fungerar, och varje bakslag i regelboken får kännbara konsekvenser för företagens affärsmodeller. Ofta misslyckas detta att belysas i WTO-sammanhang.

Det svenska näringslivet behöver öka sina ansträngningar för att stödja det multilaterala handelssystemet.

Mot denna bakgrund anordnade Svenskt Näringsliv, tillsammans med BusinessEurope och U.S. Chamber of Commerce, ett informellt evenemang i anslutning till MC13 med titeln ”The Importance of the WTO for Business”. Mötet samlade näringslivsorganisationer, regeringstjänstemän och företag från hela världen för att diskutera WTO:s betydelse för företagen och de potentiella kostnaderna för en eventuell tillbakagång i det multilaterala handelssystemet. Under en kort paneldiskussion gav representanter från IKEA, Dow Inc. och Siemens A.G. konkreta exempel som illustrerade dessa punkter från deras perspektiv.

Det svenska näringslivet behöver öka sina ansträngningar för att stödja det multilaterala handelssystemet, ett system som har inneburit förutsägbara regler för den globala handeln och därmed säkrat tillväxt och välstånd. Dagens utmaningar kräver globala lösningar och WTO är ett lämpligt forum för detta. Även om framsteg och utvecklingen varit begränsad, fungerar WTO-reglerna fortfarande för företagen och ger nödvändig stabilitet och förutsägbarhet på de globala marknaderna. Det måste vara ”top-of-mind”.

WTO
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist