NYHET31 maj 2023

Högnivåseminarium: Samförstånd om proaktiv handelsagenda i EU

”En handelsagenda som fokuserar på nya och förstärkta handelsmöjligheter för Europa och europeiska företag är viktigare än någonsin”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, under ett högnivåseminarium i Bryssel.

Bland deltagarna från EU-institutionerna fanns Bernd Lange, ordförande för Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA), och María Martín-Prat, biträdande generaldirektör för generaldirektoratet handel (DG TRADE) vid Europeiska kommissionen. Representanter från svenska, spanska och belgiska regeringarna inkluderade Håkan Jevrell, statssekreteraren för handel, Xiana Méndez Bértolo, statssekreteraren för handel, och Willem van de Voorde, ambassadör vid belgiska ständiga representationen vid EU. Luisa Santos, biträdande generaldirektör för BusinessEurope, representerade det europeiska näringslivet.Foto: seb@triptyque.be

Den 24 maj arrangerade Svenskt Näringsliv, tillsammans med Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) och Federation of Belgian Enterprises (VBO-FEB) ett seminarium i Bryssel. Seminariet bjöd in till en paneldiskussion om EU:s handelsagenda fram till Europaparlamentsvalet 2024.

I panelen deltog högnivårepresentanter från EU-institutionerna och företrädare för det nuvarande respektive kommande EU-ordförandeskapsländerna. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv, deltog i egenskap av moderator.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Bland deltagarna från EU-institutionerna fanns Bernd Lange, ordförande för Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA), och María Martín-Prat, biträdande generaldirektör för generaldirektoratet handel (DG TRADE) vid Europeiska kommissionen. Representanter från svenska, spanska och belgiska regeringarna inkluderade Håkan Jevrell, statssekreteraren för handel, Xiana Méndez Bértolo, statssekreteraren för handel, och Willem van de Voorde, ambassadör vid belgiska ständiga representationen vid EU. Luisa Santos, biträdande generaldirektör för BusinessEurope, representerade det europeiska näringslivet.

Frihandelsavtal med tredjeländer, första prioriteringen

Diskussionerna under seminariet visade på samförstånd mellan organisationerna, EU-institutionerna och de tre länderna gällande vikten och behovet av en proaktiv EU handelsagenda, som syftar till att förbättra handelsmöjligheterna med tredjeländer.

– Öppna ekonomier som Belgien, Spanien och Sverige har mycket att vinna på en proaktiv europeisk handelspolitik. Frihandelsavtal med tredjeländer skapar nya möjligheter, säkerställer ekonomisk tillväxt samt ger tillgång till ett brett utbud av varor och tjänster. Det främjar också vår teknologiska utveckling och innovation, stärker vår ekonomiska motståndskraft och främjar den gröna omställningen. Självklart, får vi inte heller underskatta det kulturella utbytet och fördelarna det medför, samt kraften i starka diplomatiska och geopolitiska band, sa Marta Blanco, direktör för CEOE International.

Fokus under seminariet var att frihandelsavtalen med Nya Zeeland, Chile, Mexiko och Mercosur bör träda i kraft under nuvarande institutionella cykel, medan de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien, Indien och Aseanländerna bör påskyndas. Xiana Méndez Bértolo uttryckte optimism om att en överenskommelse beträffande det sidoavtal som ska komplettera frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur, kan nås under det spanska ordförandeskapet.

Även Bernd Lange hoppades på en överenskommelse under den lagstiftande församlingen i år.

Marknadsmöjligheter för europeiska företag

Diversifiering av import- och exportmarknader identifierades under seminariet som en prioritering, inte minst för att erhålla råvaror och insatsvaror till rimliga kostnader och göra europeiska leverantörskedjor mer motståndskraftiga. Öppenheten på EU:s inre marknad ses som avgörande för att stödja ekonomisk utveckling i tredjeländer och för att säkerställa att Europa behåller sin position som en betydande handels- och investeringspartner för länder och regioner runt om i världen.

EU bör erbjuda ett trovärdigt alternativ till andra aktörer som vinner mark i många regioner runt om i världen. Det är även en möjlighet för EU att hävda sin ledande roll inom tjänster och teknologier relaterade till den gröna och digitala omställningen samt att hjälpa andra länder att öka ambitionen i målen för att minska koldioxidutsläppen.

En ambitiös EU handelsagenda

Sammanfattningsvis konstaterades under paneldiskussionerna en samstämmighet mellan Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och de tre respektive länderna vad gäller handelspolitikens roll för europeisk utveckling och välstånd. Den ambitiösa handelsagendan innehållande såväl kortsiktiga som långsiktiga handelsprioriteringar, ger förhoppning om att viktiga framsteg kan nås den kommande tiden.

– En handelsagenda som fokuserar på nya och förstärkta handelsmöjligheter för Europa och europeiska företag är viktigare än någonsin, denna åsikt stöds av de tre värdorganisationerna från Sverige, Spanien och Belgien, sa Anna Stellinger.

– Detta inkluderar ett fortsatt engagemang i Världshandelsorganisationen (WTO), men också en uppmaning att gå vidare med frihandelsagenda. Vi vill sända ett tydligt budskap till europeiska beslutsfattare och medlemsländer att driva på för en öppen, välbalanserad och positiv handelsagenda fram till EU-valet 2024, och att samtidigt hålla momentum levande under nästa mandatperiod.

Frihandel och handelspolitikWTOEUHandelsagenda
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist