Ingrid Serup

Expert Handelspolitik

Senaste artiklar av Ingrid Serup

NYHET — 14 december 2022

Green transition tops agenda for EU-US trade talks

The meeting between EU and US officials under the auspices of the Trade and Technology Council, (TTC), earlier this week resulted in several outcomes, including prioritisation of the green transition, the extension and expansion of mutual recognition agreements, and the launch of a roadmap for AI.
NYHET — 9 december 2022

Grön omställning i fokus när USA och EU talade handel

Mötet mellan representanter för Handels- och teknikrådet, TTC, från EU och USA resulterade i flera överenskommelser. Bland annat ska den gröna omställningen prioriteras, avtal om ömsesidigt erkännande förlängas eller utökas, och en färdplan för AI lanseras.
NYHET — 28 november 2022

Our initial thoughts on the US Inflation Reduction Act

The US Inflation Reduction Act includes major subsidies, support and tax deductions for companies and private individuals. We are concerned that the law may distort competition, place EU companies at a disadvantage as a result of its ‘local content’ requirements and lead to a global subsidy race.
NYHET — 28 november 2022

Our priorities for the third TTC meeting in December 2022

In preparation for the third ministerial-level meeting of the Trade and Technology Council (TTC) in December, the Confederation of Swedish Enterprise - together with our member organisations - has identified a number of priority areas for the Swedish business community.
NYHET — 23 november 2022

Prioriteringar inför handelsmötet EU – USA

Handelspolitiska rådsgruppen initierades 2021. Inför det tredje mötet i december har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, prioriterat områden för det svenska näringslivet.
NYHET — 17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
NYHET — 1 juli 2022

EU och Nya Zeeland ingår handelsavtal

Ett ambitiöst frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och Nya Zeeland. Den bilaterala handeln beräknas växa med cirka 30 procent. ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”, skriver Svenskt Näringslivs handelsexperter.
NYHET — 20 juni 2022

WTO visar livstecken

Handelsministrarna från Världhandelsorganisationens 164 medlemsländer samlades i Genève för den två år uppskjutna ministerkonferensen – MC12. Förväntningarna på konkreta resultat var svala men efteråt kan konstateras att det multilaterala handelssystemet visar livstecken.
RAPPORT — 4 maj 2021

Future US and EU cooperation on trade-related issues

RAPPORT — 4 maj 2021

Future US and EU cooperation on trade-related issues

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist