NYHET17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.

Förra veckan ägde WTO:s Public Forum rum i Genève. Generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala öppningstalade.Foto: Denis Balibouse

I slutet av september ägde WTO:s Public Forum rum i Genève – ”handelspolitikens almedalsvecka” – och Svenskt Näringsliv fanns representerat. Vi konstaterar att den globala handeln onekligen står inför stora utmaningar men där företagens engagemang kan bidra i en positiv riktning.  

Redan i öppningspanelen med generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala påmindes åhörarna om den utmanande och komplexa handelsverklighet vi nu befinner oss i. En pandemi som fortsatt sätter sina spår, framför allt i mindre utvecklade länder, och ett krig som bland annat skapar energikris, brist på livsmedel och stigande priser globalt.

Öppningsanförandet befäste också det vi vetat ett tag – att handelspolitiken gått från att handla om marknadstillträde och handelslättnader som ett mål i sig – till att mestadels nu ses som ett medel för andra policymål inom exempelvis hållbarhet, och därtill tydligt styrt av geopolitiska intressen.

Tre dominerande frågor

Sakpolitiskt är det framför allt tre saker vi tar med oss från Genève. En fråga som ständigt återkom i möten och paneler är den om moratoriet kring tullar på digitala överföringar. Sedan 1998 har medlemsländerna enhälligt fattat beslut vid varje ministerkonferens om att avhålla sig från att införa tullar på digitala överföringar. Det har däremot inte alltid varit smärtfritt.

Moratoriet förlängdes under senaste ministerkonferensen (MC12 i juni) i elfte timmen efter att bland annat Indien släppt sitt veto. Trots detta hänger det nu om möjligt ännu mer löst inför nästa ministerkonferens, MC13. Moratoriet är en ödesfråga för handlande företag – men också för WTO. Ifall det skulle falla skulle WTO för första gången sen dess bildande besluta om att låta medlemsländer införa tull. Just det som organisationen bildades för att motverka.

Den närmsta tiden är det av hög prioritet att vi från näringslivets sida fortsätter att påvisa vikten av att moratoriet förlängs (och görs permanent), något även generaldirektören påpekat i möten med oss under Public Forum.

Vi tar också med oss hur olika länders divergerande klimatpolitik skapar friktion inom WTO. Som bekant har USA tagit fram sin Inflation Reduction Act som står i bjärt kontrast mot flertalet grundläggande WTO-principer. En sådan marknadssnedvridande modell riskerar skada förtroendet för de multilaterala handelsreglerna. Det amerikanska tillvägagångssättet skiljer sig också från EU-approachen på så sätt att subventioner premieras över principen ”polluter pays”.

Potentiellt farlig utveckling

Som tredje spaning ser vi att det tillfälliga upphävandet av vaccinpatent som medlemsländerna kom överens om under MC12 riskerar att bana väg för liknande lösningar även på andra områden. Detta då på bekostnad av generella handelslättnader för att främja innovation globalt. Istället för att exempelvis ta bort handelshinder för miljömässigt hållbara varor och tjänster som man försökt med inom Environmental Goods Agreement (EGA) skulle en alternativ metod kunna vara att lätta på immateriella rättigheter så att mindre utvecklade länder som tycker det är för dyrt att importera och inte kan producera det själva snabbare kan ta del av varorna och tjänsterna. Detta skulle vara en potentiellt farlig utveckling.

Företagen har en viktig roll att spela i samtliga ovanstående frågor. Detta var vårt budskap när vi anordnade en workshop på temat stärkt dialog mellan WTO och näringslivet tillsammans med vår tyska systerorganisation BDI. Rummet var fullsatt och representanter från alla världens hörn bidrog till de konstruktiva diskussionerna. Vi framförde också budskapet i möten med bland andra vice generaldirektör Anabel González.

WTO
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist