Seminarium

Den internationella handelns inverkan på miljö och klimat

mars
22
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 mars 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.

Sverige har av tradition en starkt frihandelsvänlig opinion men en stor grupp tror att internationell handel och inte minst transporter påverkar miljö och klimat negativt.

Därför har Svenskt Näringsliv låtit Pehr Johan Norbäck, docent i nationalekonomi, och Lars Persson, professor i nationalekonomi, båda vid IFN, göra en forskningsöversikt av vad den nationalekonomiska forskningen säger om internationell handel och dess inverkan på miljö och klimat.

Rapporten är en översikt av nationalekonomisk forskning som berör internationell handel och dess inverkan på miljö. Den ger en belysning av hur internationell handel påverkar nationella och internationella utsläpp samt transporters betydelse för miljön. Rapporten innehåller också en beskrivning av det teoretiska ramverket och går igenom empiri på området. Utöver effekter på klimat diskuteras även andra miljöaspekter så som cirkulär ekonomin. Slutligen ges också en översikt av vad forskningen säger om policys för att minska så kallat importläckage, till exempel avgifter baserade på koldioxidinnehåll i import och klimatklubbar.

På seminariet kommer rapportförfattarna att presentera innehållet i rapporten. Detta kommer sedan att kommenteras och diskuteras i en panel med författarna, Fredrik Kopsch, Chefsekonom Timbro, Erik Merkus, Trade Policy Advisor vid Kommerskollegium och Anna Willman, klimatpolitisk expert, Fores.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv, inleder och modererar.

Kaffe serveras från 30 minuter innan seminariet.

Sista anmälningsdag: 2023-03-21

Välkomna!

Bjud gärna med en kollega som du tror är intresserad.

mars
22
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 mars 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist